Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 06/05/2022

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh Phú Yên

     (PLVN) -  Ngày 5/5, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp về tình hình công tác Tư pháp từ năm 2021 đến nay. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

      Báo cáo của Sở Tư pháp cho biết, thời gian qua, Sở đã tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo nâng cao chất lượng xây dựng văn bản vi phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức gần 1.800 hội nghị tuyên truyền, tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát hơn 320.000 tài liệu... Tổ chức hòa giải thành hơn 860 vụ việc đạt tỷ lệ 70%; thực hiện công chứng hơn 29.500 việc; kịp thời giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đấu giá tài sản đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân...

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại buổi làm việc

     Về kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã thực hiện thu thập, phân loại sổ hộ tịch gốc dùng để số hóa dữ liệu hộ tịch. Đến nay, Sở đã thực hiện số hóa toàn bộ 2.862 dữ liệu hộ tịch hiện đang lưu trữ tại đơn vị, góp phần khắc phục tình trạng lưu trữ cồng kềnh, giải quyết được vấn đề thất lạc thông tin có thể xảy ra khi được lưu trữ thủ công như trước đây.

     Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhìn nhận, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Sở Tư pháp Phú Yên đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành; Kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, kịp thời tham mưu, ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ và Tỉnh giao, nhiều lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến so với năm trước.

     Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Một là, tiếp tục bám sát và kịp thời thể chế hóa đầy đủ các Chủ trương lớn của Đảng, của Chính phủ và các định hướng trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh.

     Hai là, phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi thể chế để tạo cơ chế, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Ba là, Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân và doanh nghiệp.

     Bốn là, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch. Thực hiện tốt Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Chú trọng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động với các cơ quan tố tụng tại địa phương, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và nhân lực tham gia phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

     Năm là, về tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

     Sáu là, Sở Tư pháp cần tích cực tham mưu cho Tỉnh quan tâm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế; tăng cường biên chế cho Sở, Phòng Tư pháp và Tư pháp hộ tịch cấp xã, đáp ứng được yêu cầu công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (tham mưu UBND chỉ đạo các cấp chính quyền chỉ bố trí cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công tác tư pháp, hộ tịch).

     Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến công tác giám định tư pháp, lý lịch tư pháp, công tác luật sư, đấu giá tài sản, công chứng, quản lý xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý...để sớm khắc phục các tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tư pháp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

     Cùng ngày, Đoàn công tác có buổi thăm và làm việc với Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên.

     Tại buổi làm việc, thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao những thành tựu mà Cục THADS tỉnh Phú Yên đạt được. Những năm vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc triển khai công tác của các ngành, các cấp nói riêng, các cơ quan THADS đã nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao. Kết quả Cục THADS trong toàn hệ thống cơ bản năm sau cao hơn năm trước; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung thi hành quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài cơ bản đã được giải quyết; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ngày càng được đầu tư khang trang.

     Theo báo cáo, 06 tháng đầu năm 2022, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tập trung triển khai đồng bộ, chủ động, kịp thời ngay từ những ngày đầu năm công tác, kết quả THADS toàn tỉnh đạt khá cao; đã thi hành xong 2.529 việc (đạt tỷ lệ 65.62%) tương ứng với 254.870.124 nghìn đồng; đạt tỷ lệ 48.56% (tăng 43.7% so với cùng kỳ năm 2021). Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới; những thiếu sót, vi phạm, tồn tại hạn chế trong các mặt công tác THADS đang được tập trung chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Cục THADS tỉnh Phú Yên

     Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị trong bối cảnh cả nước đã chuyển qua trạng thái ”bình thường mới”, các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yêu cầu, nhiệm vụ của của công tác THADS hiện nay, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

     Các cơ quan THADS cần làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, bám sát, tranh thủ sự sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp để đảm bảo hoạt động THADS đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS.

     Ông Đặng Quang Anh – Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên ghi nhận những nhận xét và đánh giá của thứ trưởng. Cục THADS rất cảm ơn các cấp lãnh đạo ở trung ương và địa phương cũng rất quan tâm chỉ đạo và các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                      Minh Hằng , Thiên Thanh - Báo pháp luật


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập