Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND tỉnh
17/TB-HĐTDCC
01/06/2023 Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vong 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
22/TB-HĐTDCC
22/05/2023 Thông báo danh sách thí sinh tham dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
15/TB-HĐTDCC
15/05/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập tham dự thi Vòng 1 kỳ tuyển sinh công chức tỉnh năm 2023
07/TB-HĐTDCC
12/04/2023 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
02/BCĐCĐS
15/03/2023 Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
38/KH-UBND
15/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023
34/KH-UBND
10/02/2023 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023
3653/UBND-NC
20/07/2022 Tăng cường thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và giới thiệu Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
653/QĐ-UBND
23/05/2022 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
588/QĐ-UBND
28/04/2022 Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập