Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

  1. Cơ cấu tổ chức

    * Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tư pháp gồm:      

       1. Văn phòng Sở;
       2. Thanh tra Sở;       

       3. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật;
       4. Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.
     
   * Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:
       1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
       2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập