Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

  1. Cơ cấu tổ chức

    * Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tư pháp gồm:
       1. Văn phòng Sở;
       2. Thanh tra Sở;

        3. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật;
       4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
       5. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp
;

     
   * Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:
       1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
       2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập