Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN

Stt

Tên

Chức vụ

Số ĐT bàn

Mail

A

Lãnh đạo Sở

     

1

Lê Văn Thìn

Giám đốc

 

levanthin@phuyen.gov.vn

         

2

Phan Thị Hoa

Phó Giám đốc

3666377

phanthihoa@phuyen.gov.vn

3

Mai Hắc Lợi

Phó Giám đốc

3556639

maihacloi@phuyen.gov.vn

B

Các đơn vị hành chính

     

I

Văn Phòng Sở

 

3841941

 

1

Hồ Tấn Nguyên Bình       

P. Chánh Văn phòng  PT

 

hotannguyenbinh@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng

 

tranthithuthuy@phuyen.gov.vn

3

Hồ Quốc Văn

Kế toán

2240162

hoquocvan@phuyen.gov.vn

         

5

Huỳnh Phụ

Nhân viên

 

huynhphu@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Hồng Diễm

Nhân viên

 

llethihongdiem@phuyen.gov.vn

7

Phạm Thị Như Hạnh

Chuyên viên

 

phanthihanh@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng Tuyết

Nhân viên Tạp vụ

   

9

Phạm Văn Hùng

Bảo  vệ

   

10

Trần Văn Quảng

Nhân viên Lái xe

   

II

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

 

3841613

 

1

Đinh Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

 

dinhminhtuan@phuyen.gov.vn

2

nguyễn Thị Hồng Nhựt

 chuyên viên

 

nguyenthihongnhut@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

 

nguyenthihien86@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Sanh Châu

Viên chức

 

nguyensanhchau@phuyen.gov.vn

5

Đỗ Nguyễn Hoàng Uy

Trưởng phòng

 

donguyenhoanguy@phuyen.gov.vn

III

Phòng Hành chính và Bổ Trợ tư pháp

 

3842813

 

1

Phạm Chí Công

Trưởng phòng HC & Tranh tra

 

phamchicong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Phó Trưởng Phòng

 

nguyenthibachtuyet@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

nguyenthikimthoa@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thục Hiền

   

nguyenthithuchien@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Cúc

Chuyên viên

 

Nguyenhongcuc@phuyen.gov.vn

6

Lục Thị Bảo Trân

   

lucthibaotran@phuyen.gov.vn

         

V

Thanh Tra Sở

 

3501383

 

1

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 

lethihien@phuyen.gov.vn

2

Đặng Văn Hiện

Chuyên viên

 

dangvanhien@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

3553191

 

1

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Phó phòng

 

nthoanh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Ngô Thị Kim Chung

Chuyên viên

 

ngothikimchung@phuyen.gov.vn

3

Ngô Văn Thành

CHuyên viên

 

ngovanthanh@phuyen.gov.vn

         

C

Các đơn vị sự nghiệp

     

I

Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

3843937

 
         

1

Nguyễn Thi Thu Duyên

Phó Giám đốc

 

nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Lê Nam

Kế toán

 

nguyenlenam@phuyen.gov.vn

3

Phạm Phú Hùng

 

 

phamphuhung@phuyen.gov.vn

II

Trung Tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

3841451

 

1

Lương Văn Trương

 Giám đốc

 

luongvantruong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thi Thanh Nụ

Viên chức

 

nguyenthithanhnu@phuyen.gov.vn

         

4

Ngô Tân Hải

Viên chức

 

ngotanhai@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Khánh Duy

Viên chức

 

nguyenthikhanhduy@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hà Vi

 

 

nguyenthihavi@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

viên chức

 

nguyenthithuhang@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Diệp Huyền Trang

Viên chức

 

huynhdiephuyentrang@phuyen.gov.vn

         

9

Nguyễn Viết Đàm

Nhân viên

 

nguyenvietdam@phuyen.gov.vn

10

Hà Văn Lên                    

NV Bảo vệ

   

11

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

NV Tạp vụ

   
 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập