Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TƯ PHÁP

 

Stt

Tên

Chức vụ

Số ĐT

Mail

A

Lãnh đạo Sở

     

1

Hà Công Khánh

Giám đốc

0905158054

hacongkhanh@phuyen.gov.vn

2

Phan Thị Hoa

Phó Giám đốc

3666377

phanthihoa@phuyen.gov.vn

3

Đào Thị Mỹ Dung

Phó Giám đốc

0379418919

daothimydung@phuyen.gov.vn

         

B

Các đơn vị hành chính

     

I

Văn Phòng Sở

 

3841941

 

1

Hồ Tấn Nguyên Bình       

Chánh Văn phòng Sở

 

hotannguyenbinh@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng

 

tranthithuthuy@phuyen.gov.vn

3

Hồ Quốc Văn

Kế toán

2240162

hoquocvan@phuyen.gov.vn

4

 Hồ Thị Như Hồng

 Viên chức

   

5

Lê Thị Hồng Diễm

Viên chức

 

llethihongdiem@phuyen.gov.vn

6

Phạm Thị Như Hạnh

Chuyên viên

 

phanthihanh@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Hồng Tuyết

Nhân viên Tạp vụ

   

8

Phạm Văn Hùng

Bảo  vệ

   
         

9

Đỗ Mạnh Quốc Hổ

Nhân viên Lái xe

   

II

Phòng XDKT&TDTHPL

 

3841613

 

1

Đỗ Nguyễn Hoàng Uy

Trưởng phòng

 

donguyenhoanguy@phuyen.gov.vn

2

Đinh Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

 

dinhminhtuan@phuyen.gov.vn

3

nguyễn Thị Hồng Nhựt

 chuyên viên

 

nguyenthihongnhut@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

 

nguyenthihien86@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thục Hiền

Viên chức

 

nguyenthithuchien@phuyen.gov.vn

III

Phòng HCBTTP&PBGDPL

 

3842813

 

1

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Trưởng phòng

 

nthoanh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Ngô Thị Kim Chung

Phó Trưởng phòng

 

ngothikimchung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

nguyenthikimthoa@phuyen.gov.vn

4

Lục Thị Bảo Trân

 Viên chức

 

lucthibaotran@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Cúc

Chuyên viên

 

Nguyenhongcuc@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Kim Chi

Viên chức

 

nguyenkimchi@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thi Thanh Nụ

Viên chức

 

nguyenthithanhnu@phuyen.gov.vn

8

Lương Anh Thi

Viên chức

 

luonganhthi@phuyen.gov.vn

IV

Thanh Tra Sở

 

3841202

 

1

Phạm Chí Công

 Chánh Tranh tra

 

phamchicong@phuyen.gov.vn

2

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 

lethihien@phuyen.gov.vn

3

Đặng Văn Hiện

Chuyên viên

 

dangvanhien@phuyen.gov.vn

C

Các đơn vị sự nghiệp

     

I

Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

3843937

 

1

Nguyễn Thi Thu Duyên

Giám đốc trung tâm

 

nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Lê Nam

Kế toán

 

nguyenlenam@phuyen.gov.vn

3

Phạm Phú Hùng

 Nhân viên

 

phamphuhung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Quỳnh Cát My

Nhân viên

   
5 Nguyễn Sanh Châu Nhân Viên   nguyensanhchau@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Phụ

Nhân viên

 

huynhphu@phuyen.gov.vn

II

Trung Tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

3841451

 

1

Nguyễn Thị Khánh Duy

Phó Giám đốc trung tâm

 

nguyenthikhanhduy@phuyen.gov.vn

2

Ngô Tấn Hải

Viên chức

 

ngotanhai@phuyen.gov.vn

3

Ngô Văn Thành

Viên chức

 

ngovanthanh@phuyen.gov.vn

4

Phạm Nguyễn Thành Tâm

Viên chức

  phamnguyenthanhtam@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

viên chức

 

nguyenthithuhang@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Diệp Huyền Trang

Viên chức

 

huynhdiephuyentrang@phuyen.gov.vn

7

 Võ Hoàng Ken

Viên chức 

 

vohoangken@phuyen.gov.vn

8

Trần Thị Long Hà

Kế Toán

 

tranthilongha@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thục Hiền

 Viên chức

 

nguyenthithuchien@phuyen.gov.vn

10

A Lê Hờ Thúy

Viên chức

 

alohothuy@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thu Hằng

Viên chức

 

nguyenthithuhang@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Viết Đàm

Viên chức

 

nguyenvietdam@phuyen.gov.vn

         

13

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

NV Tạp vụ

   
 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập