Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN

 

Stt

Tên

Chức vụ

Số ĐT bàn

Mail

A

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Nguyễn Công Danh

Giám đốc

 

ncdanh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Công Trí

 Phó Giám đốc

3842959

hctri-sotp@phuyen.gov.vn

3

Phan Thị Hoa

Phó Giám đốc

3666377

pthoa-sotp@phuyen.gov.vn

4

Mai Hắc Lợi

Phó Giám đốc

3556639

mhloi-sotp@phuyen.gov.vn

B

Các đơn vị hành chính

 

 

 

I

Văn Phòng Sở

 

3841941

 

1

Hồ Tấn Nguyên Bình       

P. Chánh Văn phòng  PT

 

htnbinh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng

 

tttthuy-sotp@phuyen.gov.vn

3

Hồ Quốc Văn

Kế toán

2240162

hqvan-sotp@phuyen.gov.vn

4

Đặng Văn Hiện

Chuyên viên

 

dvhien-sotp@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Phụ

Nhân viên

 

hphu-sotp@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Hồng Diễm

Nhân viên

 

lthdiem-sotp@phuyen.gov.vn

7

Phạm Thị Như Hạnh

Chuyên viên

 

ptnhanh-sotp@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng Tuyết

Nhân viên Tạp vụ

 

 

9

Phạm Văn Hùng

Bảo  vệ

 

 

10

Trần Văn Quảng

Nhân viên Lái xe

 

 

II

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

 

3841613

 

1

Đinh Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

 

dmtuan-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hà Vi

 Nhân viên

 

nthvi-sotp@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

 

nthien-sotp@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Sanh Châu

Viên chức

 

nschau-sotp@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Cúc

Chuyên viên

 

nthcuc-sotp@phuyen.gov.vn

III

Phòng Hành chính tư pháp

 

3842813

 

1

Ngô Thị Kim Chung

Phó Trưởng Phòng PT

 

ntkchung-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Phó Trưởng Phòng

 

ntbtuyet-sotp@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

ntkthoa-sotp@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Viên chức

 

ntthang-sotp@phuyen.gov.vn

5

Đỗ Mạnh Quốc Hổ

Nhân viên

 

dmqho-sotp@phuyen.gov.vn

6

Phạm Phú Hùng

Nhân viên

 

pphung-sotp@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Bổ Trợ tư pháp

 

3556235

 

1

Phạm Chí Công

Trưởng Phòng

 

pccong-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thục Hiền

Nhân viên

 

ntthien-sotp@phuyen.gov.vn

3

Cao Tấn Tiền

Nhân viên

 

cttien-sotp@phuyen.gov.vn

V

Thanh Tra Sở

 

3501383

 

1

Lế Tiến Dũng

Chánh Thanh tra

 

ltdung-sotp@phuyen.gov.vn

2

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 

lthien-sotp@phuyen.gov.vn

VI

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

3553191

 

1

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Phó phòng

 

nthoanh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Nhựt

Chuyên viên

 

nthnhut-sotp@phuyen.gov.vn

3

Lê Vũ Hải

Nhân  viên

 

lvhai-sotp@phuyen.gov.vn

  VII

Phòng Kiếm soát thủ tục hành chính

 

6276113

 

1

Nguyễn Văn Tin

Trưởng phòng

 

nvtin-sotp@phuyen.gov.vn

2

Đỗ Trần Thị Quế Linh

Phó Trưởng phòng

 

dtqlinh-sotp@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Kim

Nhân viên

 

Ngkim-sotp@phuyen.gov.vn

VIII

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

 

 

 

1

Đỗ Ngyễn Hoàng Uy

Trưởng phòng

3556415

dnhuy-sotp@phuyen.gov.vn

2

Lục Thị Bảo Trân

Nhân viên

 

ltbtran-sotp@phuyen.gov.vn

C

Các đơn vị sự nghiệp

 

 

 

I

Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

3843937

 

1

Đinh Giác

Giám đốc

 

dgiac-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thi Thu Duyên

Phó Giám đốc

 

nttduyen-sotp@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Lê Nam

Kế toán

 

nlnam-sotp@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Quá

Viên chức

 

nnqua-sotp@phuyen.gov.vn

II

Trung Tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

3841451

 

1

Lương Văn Trương

 Giám đốc

 

lvtruong-sotp@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thi Thanh Nụ

Viên chức

 

nttnu-sotp@phuyen.gov.vn

3

Ngô Văn Thành

TP. nghiệp vụ

 

nvthanh-sotp@phuyen.gov.vn

4

Ngô Tân Hải

Viên chức

 

nthai-sotp@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Khánh Duy

Viên chức

 

ntkduy-sotp@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Diệp Huyền Trang

Viên chức

 

hdhtrang-sotp@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kiều

NV Kế toán

 

ntkieu-sotp@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Thị Phương

Nhân viên

 

htphuong-sotp@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Viết Đàm

Nhân viên

 

nvdam-sotp@phuyen.gov.vn

10

Hà Văn Nên                    

NV Bảo vệ

 

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

NV Tạp vụ

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập