Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Mọi câu hỏi (thắc mắc)xin được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau::
- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Tư pháp.
- Địa chỉ liên hệ: 68 Lê Duẩn - Phường 7 - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
- Số điện thoại chuyên dùng: (057) 3841 941
- Địa chỉ thư điện tử: sotuphap@phuyen.gov.vn
Hỏi - Đáp

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập