Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở Tư pháp
487/STP-HCTP
17/05/2018 Cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của việt nam
442/STP-VP
05/08/2018 Khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất, tình hình thực hiện ứng dụng CNTT
425/STP-PBGDPL
03/05/2018 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018
290/STP-PBGDPL
21/03/2018 Công bố danh sách cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
264/STP-XD&KTrVB
15/03/2018 Báo cáo việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính
909/STP-PBGDPL
19/10/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
752/STP-KSTT
31/08/2017 Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg
46/KH-STP
07/08/2017 Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các Văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh.
222/BC-STP
28/10/2016 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh trong tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2016

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập