Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở Tư pháp
1074/STP-HC&BTTP
04/11/2019 Danh sách tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng, luật sư và đấu giá tài sản.
1051/STP-PBGDPL
01/11/2019 Báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2019
988/STP&HC&BTTP
17/10/2019 Quán triệt một số nội dung về công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước
59/KH-STP
30/09/2019 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng luật sư Nguyễn Ninh và Cty Luật ...
60/KH-STP
30/09/2019 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Đông Hòa
58/KH-STP
30/09/2019 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Cty đấu giá hợp danh Sài Thành
872/STP-XDKT&TDTHPL
20/09/2019 Đề cương báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2019
55/KH-STP
26/09/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2019
748/STP-HC&BTTP
23/08/2019 Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch đối với trường hợp của ông Phan Chín
747
23/08/2019 Cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập