Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở Tư pháp
535/STP-HC&BTTP
26/05/2020 Hướng dẫn số hóa hộ tịch
40/KH-STP
02/06/2020 Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh
460/STP-XDKT&TDTHPL
06/05/2020 Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung liên quan đến Lĩnh vực quản lý tại Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh
459/STP-XDKT&TDTHPL
06/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 của 6 tháng đầu năm 2020
444/STP-XDKT&TDTHPL
04/05/2020 BC công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020
31/QĐ-STP
07/05/2018 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp
416/STP-XDKT&TDTHPL
23/04/2020 Rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường
380/STP-XDKT&TDTHPL
16/04/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ
328/STP-HC&BTTP
06/04/2020 Triển khai, sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
30/KH-STP
30/03/2020 Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập