Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách tổ chức và cá nhân giám định tư pháp

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

(Tính đến ngày 20/6/2021)

        I. Tổ chức giám định tư pháp công lập

                                                                                             

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Khen thưởng, thành tích (nếu có)

Ghi chú

 

1

 

Trung tâm pháp y tỉnh

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

(15 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

 

0257.3896828

 

 

 

2

 

 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh

Công an tỉnh Phú Yên

(44 Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)

 

069.4362252

 

Bằng khen của Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         II. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Stt

Tên tổ chức

Số, ngày, tháng, năm thành lập

Địa chỉ

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

Quyết định số 113/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

01A Lương Tấn Thịnh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Quản lý quỹ BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tổ chức kiểm tra giám sát việc quản lý quỹ BHXH, BHYT thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

2

Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên

Số 3603000065

ngày 18/8/2006

194 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Giám định về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng Công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

- Giám định về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan Công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

Không

3

Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Quyết định số 2963/BXD-TCLĐ ngày 14/12/1994

24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Giám định về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng Công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

- Giám định về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan Công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

03 năm

 

4

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 70

Số: 4400643394

ngày 15/4/2009

11 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Giám định về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng & Công nghiệp.

Không

 

5

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng-Sở Xây dựng Phú Yên

Số 1228/QĐ-UBND ngày 14/8/2019

02A Lý Tự Trọng, Phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Xây dựng

Thực hiện nhiều công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng

6

Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1945/QĐ-UBND

ngày 25/11/2008

10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Công nghệ thông tin

Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện toán đám mây, quản trị hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho trung tâm dữ liệu, xây dựng cổng, trang thông tin điện tử; dịch vụ hành chính công và ứng dụng nghiệp vụ khác; tư vấn lập dự án đầu tư; lập thiết kế thi công-tổng dự toán; giám sát thi công dự án CNTT.

7

Sở Kế hoạch

và Đầu tư

Quyết định số 186/QĐ-UBND

ngày 01/02/1996

02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Kế hoạch và Đầu tư

Trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

8

Sở Khoa học

và Công nghệ

Quyết định số 1588/QĐ-UBND

ngày 09/7/2003

 

08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Khoa học và Công nghệ

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

9

Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số  905/QĐ-UBND

ngày 26/6/2012

62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Đất đai

Trong lĩnh vực đất đai.

 

10

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT

Quyết định số  413/QĐ-UBND

ngày 10/3/2008

73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Môi trường

Giám định 01 lần

 

11

Chi cục Biển

và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số   664/QĐ-UBND

ngày 18/4/2008

62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Biển và hải đảo

Trong lĩnh vực biển và hải đảo

12

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số   1037/QĐ-UB

ngày 14/10/1994

48 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Lâm nghiệp

 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp.

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

(Tính đến 20/6/2021)

I. Giám định viên tư pháp

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Nơi công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Số, ngày, tháng, năm quyết định bổ nhiệm

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

1

Hồ Viết Thọ

11/10/1961

X

 

Trung tâm

Pháp y tỉnh-Bệnh

viện đa khoa tỉnh

Pháp y

Số 815/QĐ-UBND ngày 23/6/2010

  2

Lê Phú Sang

10/3/1972

X

 

3

Hoàng Việt

20/10/1963

 

X

Bệnh viện

đa khoa tỉnh

4

Lương Tấn Nhật

17/01/1966

X

 

 

Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh

 

 

Tài liệu

Số 493/QĐ-UBND ngày 14/3/2007

5

Phạm Ngọc Toàn

16/01/1976

X

 

Tài liệu

6

Nguyễn Văn Dũng

11/11/1970

X

 

Dấu vết cơ học và Giám định súng, đạn

7

Nguyễn Hướng

19/02/1968

X

 

Hóa học và sinh học

8

Đặng Chí Hiền

15/7/1973

X

 

Sinh học và

pháp y

Số 77/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 và

số 980/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

9

Nguyễn Ánh Minh

28/01/1980

X

 

Đường vân

Số 980/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

10

Lê Duy Trì

20/6/1983

X

 

Tài liệu

Số 705/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

11

Phan Mạnh Hoài

12/6/1985

X

 

Sinh học

 

Dấu vết cơ học

Số 289/QĐ-UBND ngày 08/02/2017

Số 247/QĐ-UBND ngày 23/02/2021

12

Phan Đức Kha

18/3/1987

X

 

Hóa học

 

Dấu vết đường vân

Số 1748/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Số 660/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

13

Nguyễn Anh Linh

28/7/1988

X

 

Dấu vết đường vân

Số 1804/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

14

Đinh Trọng Giáp

13/10/1979

X

 

Dấu vết đường vân

Số 1806/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

15

Hoàng Anh Long

10/3/1981

X

 

Dấu vết cơ học

Kỹ thuật số và điện tử

Số 1807/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

Số 249/QĐ-UBND ngày 23/02/2021

16

Bùi Xuân Phượng

05/9/1974

 

 

Dấu vết cơ học

Số 245/QĐ-UBND ngày 23/02/2021

17

Bùi Sĩ Nguyên

28/5/1987

 

 

Kỹ thuật số và điện tử

Số 248/QĐ-UBND ngày 23/02/2021

 

18

Phạm Tấn Kiệt

01/10/1985

X

 

Công ty TNHH  Vạn Hưng Tâm

- Sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình.

Số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

19

Huỳnh Kim Tín

12/7/1984

X

 

 

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng

(Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, Thành phố Tuy Hòa)

20

Huỳnh Anh Vũ

20/10/1983

X

 

 

 

 

 

Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng

(Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa)

 

- Chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

- Chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình.

Số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

 

21

Võ Ngọc Trúc

15/12/1987

X

 

Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình

22

Lê Kim Chung

26/6/1968

 

X

Sở

Công thương

Công thương

Số 2122/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

23

Nguyễn Thanh Tuấn

18/6/1978

 

X

24

Võ Xuân Nguyễn

27/12/1976

 

X

25

Nguyễn Thị Kim Bích

12/12/1967

 

X

26

Nguyễn Bảo Long

30/8/1977

 

X

27

Huỳnh Gia Hoàng

23/4/1978

 

X

Sở Giao thông

vận tải

Tai nạn

giao thông vận tải đường bộ

Số 2123/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

28

Huỳnh Đức Tiểng

21/4/1966

 

X

29

Nguyễn Thanh Phong

24/6/1957

 

X

31 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nghỉ hưu)

30

Nguyễn Ngọc Thành

01/02/1959

 

X

Trung tâm đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải

31

Phạm Tuấn Anh

02/02/1970

 

X

32

Lê Văn Vượng

08/6/1971

 

X

33

Trần Ngọc Hân

10/5/1963

 

X

34

Phan Tiên Viên

15/7/1977

 

X

35

Nguyễn Minh Huân

20/8/1969

 

X

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Số 1079/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

36

Đào Lý Nhĩ

12/11/1966

 

X

Nông nghiệp

Số 2124/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

37

Nguyễn Minh Phát

06/4/1972

 

X

Ngư nghiệp

38

Võ Tấn Hoàng

10/12/1961

 

X

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Mỹ thuật

Số 2125/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

39

Nguyễn Hữu An

06/5/1978

 

X

Cổ vật

40

Nguyễn Vũ Hiếu

10/10/1976

 

X

Cổ vật

41

Lê Ngọc Minh

25/01/1963

 

X

Văn hóa

42

Nguyễn Văn Vũ

05/12/1970

 

X

Chi cục thuế

huyện Đông Hòa

Thuế

43

Trương Văn Giang

05/01/1969

 

X

Cục thuế tỉnh

44

Nguyễn Thị Như Ý

24/3/1983

 

X

45

Hoàng Hữu Tịnh

07/7/1962

 

X

Số 2521/QĐ-BTC ngày 20/02/2019

46

Nguyễn Thị Kim Hân

20/12/1988

 

X

47

Huỳnh Văn Trí

07/3/1976

 

X

48

Lê Phúc Toàn

09/4/1974

 

X

49

Huỳnh Xuân Lập

16/9/1966

 

X

50

Huỳnh Thanh Thủy

22/8/1971

 

X

51

Đỗ Hữu Lâm

14/5/1965

 

X

52

Nguyễn Kim Tài

09/9/1972

 

X

53

Cao Văn Trạch

25/7/1968

 

X

54

Nguyễn Văn Giang

20/10/1970

 

X

55

Trương Tấn Phương

05/4/1974

 

X

56

Bùi Hồng Tráng

03/10/1969

 

X

57

Châu Văn Quân

01/02/1972

 

X

58

Trần Cao Dương

29/10/1977

 

X

59

Lê Quang Trung

13/8/1970

 

X

60

Trần Văn Luận

02/3/1965

 

X

61

Nguyễn Thị Thu Trang

18/8/1972

 

X

62

Ngô Hưng

01/11/1961

 

X

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chế độ bảo

hiểm xã hội

Số 2216/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

63

Phan Trần Bi

10/7/1964

 

X

Thanh tra kiểm tra về bảo hiểm xã hội

64

Trần Thị Phúc

08/7/1961

 

X

Địa chỉ nơi cư trú: Khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nghỉ hưu)

Chế độ bảo

hiểm xã hội

65

Võ Tiến Dũng

10/3/1965

 

X

Sở Tài chính

Tài chính - Kế toán

Số 16/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

66

Nguyễn Mạnh Tùng

20/4/1966

 

X

67

Thiều Quang Cảnh

09/11/1969

 

X

68

Nguyễn Thanh Hào

18/11/1970

 

X

69

Nguyễn Hữu Bình

06/6/1957

 

X

222A Nguyễn Công Trứ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nghỉ hưu)

 Thông tin và Truyền thông

Số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

70

Lê Thị Xuân Phương

20/7/1976

 

X

Sở Thông tin và Truyền thông

71

Nguyễn Thị Hà

01/6/1961

 

X

Địa chỉ nơi cư trú: 22 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nghỉ hưu)

Tài nguyên

và Môi trường

Số 17/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

72

Đào Văn Dục

08/02/1962

 

X

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chất khoáng sản

73

Trương Đình Khai

10/12/1965

 

X

Khí tượng thủy văn

74

Lê Đào An Xuân

09/01/1983

 

X

Môi trường

75

Nguyễn Tấn Thịnh

08/3/1955

 

X

Địa chỉ nơi cư trú: 78/4 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nghỉ hưu)

Sở hữu trí tuệ

Số 28/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

76

Dương Văn Nghị

20/10/1973

 

X

Sở Khoa học

 và Công nghệ

Tiêu chuẩn,

đo lường chất lượng

Số 28/QĐ-UBND ngày 02/01/2013

77

Nguyễn Công Nhật

06/6/1976

 

X

Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa

Số 2343/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

78

Trần Văn Tân

26/10/1976

 

X

Sở Kế hoạch

và Đ