Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồiThẻ công chứng viên


QUYẾT ĐỊNH

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Sông Cầu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên số 14/CCV ngày 20/8/2018 do Sở Tư pháp Phú Yên cấp cho ông Nguyễn Hoàng Hà, sinh ngày 12/10/1983.

          Lý do: Không còn hành nghề tại Văn phòng công chứng Sông Cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Văn phòng công chứng Sông Cầu và ông Nguyễn Hoàng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập