Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


Ngày 01/12/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 942/STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn một số nội dung về cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó có nội dung: “Nếu trong hồ sơ lưu tại UBND cấp xã có thông tin rõ ràng, đầy đủ của người nước ngoài (mà công dân Việt Nam dự định kết hôn trước đây) như: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số hộ chiếu/giấy tờ tùy thân khác; địa chỉ thường trú thì chụp hồ sơ kèm công văn gửi Sở Tư pháp để chuyển Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị phía nước ngoài xác minh” (theo hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Công văn số 1576/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016)

Tuy nhiên, thời gian qua, việc xác minh tại cơ quan đại diện nước ngoài không hiệu quả, một mặt theo quy định pháp luật một số nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, CHLB Đức, Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc… thì cơ quan có thẩm quyền các nước này chỉ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi cá nhân công dân có yêu cầu; mặt khác, một số cơ quan đại diện nước ngoài không có văn bản phản hồi thông tin theo yêu cầu của Cục. Do vậy, ngày 27/7/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Công văn số 784/HTQTCT-HT hướng dẫn cách giải quyết cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với nội dung nêu trên.

Theo ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Công văn số 784/HTQTCT-HT, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBNd các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo hướng:

Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nay yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc để sử dụng vào mục đích khác mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây thì UBND cấp xã không phải gửi hồ sơ cho Sở Tư pháp đề nghị Cục xác minh nữa, mà chủ động xác minh trực tiếp tại địa phương (thông qua tổ trưởng dân phố, trưởng ấp/xóm hoặc các tổ chức, đoàn thể địa phương…) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của công dân; yêu cầu công dân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích rõ để công dân biết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cam đoan không đúng sự thật.

Riêng đối với công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân Singapore tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore, qua thông tin cung cấp từ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được biết có một số trường hợp công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn với công dân Singapore tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore, nhưng khi về Việt Nam vẫn cam đoan không đúng sự thật để yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do vậy, đối với yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho những trường hợp này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 942/STP-HCTP ngày 01/12/2016 của Sở Tư pháp nêu trên.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập