Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 26/10/2023


THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 45/2023/HĐDVĐGTS ngày 28/9/2023 (kèm theo Phụ lục hợp đồng số 64/45/2023/PLHĐ ngày 24/10/2023) giữa Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước, gồm 08 lô tài sản (kèm theo danh sách tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước đấu giá).

          - Chi tiết theo từng lô tài sản như sau:

TT

Tên tài sản đấu giá

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước làm tròn (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

1

Lô 3: Đèn led xe máy, Đèn bắt muỗi, phụ tùng xe ô tô các loại……

19.905.000

3.900.000

50.000

2

Lô 4: Đồ chơi trẻ em các loại….

27.633.000

5.500.000

100.000

3

Lô 5: Nón thể thao các loại, sản xuất tại Việt Nam.

28.000.000

5.600.000

100.000

4

Lô 7: Tinh dầu dưỡng lông dành cho thú cưng Hiệu Show queen, nhãn bằng tiếng nước ngoài..

40.320.000

8.000.000

100.000

5

Lô 8: Xà phòng giấy made in China, nhãn bằng tiếng nước ngoài

80.000.000

16.000.000

150.000

6

Lô 9: Miếng dãn hình xâm Made in china, nhãn bằng tiếng nước ngoài

56.000.000

11.200.000

150.000

7

Lô 10: Bản lề hiệu Gymek gm 311B, lưỡi cắt hiệu B52, dây nguồn camera, ống làm mát thủy lực các loại, Pin (ắc quy ion liti) các loại, màn hình điện thoại, Bình gas lạnh, gương kích thước 146*36*5cm, ốp lưng điện thoại các loại,

392.305.000

78.400.000

200.000

8

Lô 12: Trà

75.600.000

15.100.000

150.000

Tổng cộng

719.763.000

143.700.000

1.000.000

      

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 02 - 03/11/2023 tại Kho Cục Quản lý thị trường Phú Yên (Lô 641 Đường Hùng Vương, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/10/2023 - 06/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày   25/10/2023 đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2023.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 719.763.000 đồng (Bảy trăm mười chín triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng) cho 08 lô tài sản.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này.

b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này.

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, số tài khoản: 5900312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trường hợp không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày     25/10/2023 đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2023.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 06/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định trong thông báo này. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước;

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành).

- Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (văn bản ủy quyền phải được xác nhận hoặc công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá

a) Thời gian công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2023.

b) Địa điểm công bố giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá: Từ 0,1% đến 10% (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu trả giá cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập