Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành các Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đối với các Văn phòng công chứng: Nguyễn Trung Đoàn, Nguyễn Thu, Nguyễn Đình Châu và Nguyễn Công Danh (các Kết luận số: 06/KL-STP ngày 10/10/2022, 07/KL-STP ngày 18/10/2022, 09/KL-STP ngày 25/10/2022 và 10 /KL-STP ngày 03/11/2022). Đây là hoạt động thanh tra theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập; qua đó, giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua thanh tra, nhận thấy các đơn vị hoạt động đúng địa chỉ đăng ký, có biển hiệu; có ký kết hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên; báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, quyết toán thuế và lưu trữ hồ sơ công chứng đảm bảo theo quy định; có lập các loại sổ theo dõi; trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động công chứng thời gian qua còn có một số nội dung dung chưa đảm bảo theo quy định pháp luật như: Niêm yết còn thiếu nội dung; thu phí công chứng giấy ủy quyền cao hơn quy định; thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đầy đủ; lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo dõi chưa chặt chẽ; ghi Phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ thông tin; ghi lời chứng chưa đảm bảo theo mẫu; nội dung niêm yết việc công chứng về thừa kế chưa đầy đủ; giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng hết thời hạn sử dụng; ghi tên văn bản về thừa kế không thống nhất; ghi thời điểm tiếp nhận hồ sơ và thời điểm công chứng về thừa kế không phù hợp; chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng còn hạn chế.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Văn phòng công chứng nghiêm túc rút kinh nghiêm đối với các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra; nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của pháp luật về công chứng để thực hiện đúng quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập trong hoạt động công chứng về Sở Tư pháp để được hướng dẫn và tăng cường thực hiện chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng./.

---------------------------------------------------

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập