Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết Luật thanh tra chuyên ngành về việc chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về luật sư

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 09/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 11/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành về việc chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khôi Việt và các Văn phòng luật sư: Huy Hoàng, Ngọc Cư. Đây là hoạt động thanh tra theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập; qua đó, giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua thanh tra, nhận thấy các đơn vị hoạt động đúng địa chỉ đăng ký, có biển hiệu; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; lập và lưu trữ các loại sổ theo dõi hoạt động; ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý và nội dung Hợp đồng đảm bảo theo quy định của Luật Lut sư; hồ sơ lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng theo quy định pháp luật về lưu trữ; xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ và khai thuế theo quy định pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động công chứng thời gian qua còn có một số nội dung dung chưa đảm bảo theo quy định pháp luật như: Không mở Sổ theo dõi việc sử dụng lao đồng (mẫu TP-LS-36) và Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miến phí (mẫu TP-LS-38) theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Văn phòng luật sư  nghiêm túc rút kinh nghiêm đối với các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra; nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của pháp luật về luật sư để thực hiện đúng quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập trong hoạt động luật sư về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

---------------------------------------------------

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập