Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với ông Lương Công Đoàn

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 24/02/2022


Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Lương Công Đoàn. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy hồ sơ đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và đã ghi tên ông Đoàn vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng với các nội dung như sau:

- Tên người đăng ký tập sự: Lương Công Đoàn, sinh ngày 02/12/1984.

- Thường trú: 239/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số hiệu 2832/2020/CC, số ngày vào sổ: 1247/QĐ-HVTP do Giám đốc Học viện Tư pháp cấp ngày 06/8/2020.

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự: Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự: Ông Nguyễn Trung Đoàn.

- Ngày, tháng, năm ghi tên: 21/02/2022.

Sở Tư pháp thông báo để ông Lương Công Đoàn và Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn biết./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập