Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TƯ PHÁP

 

Stt

Tên

Chức vụ

Số ĐT

Mail

A

Lãnh đạo Sở

     

1

Hà Công Khánh

Giám đốc

0905158054

hacongkhanh@phuyen.gov.vn

2

Phan Thị Hoa

Phó Giám đốc

3666377

phanthihoa@phuyen.gov.vn

3

Đào Thị Mỹ Dung

Phó Giám đốc

0379418919

daothimydung@phuyen.gov.vn

         

B

Các đơn vị hành chính

     

I

Văn Phòng Sở

 

3841941

 

1

Hồ Tấn Nguyên Bình       

Chánh Văn phòng Sở

 

hotannguyenbinh@phuyen.gov.vn

2

Trần Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng

 

tranthithuthuy@phuyen.gov.vn

3

Hồ Quốc Văn

Kế toán

2240162

hoquocvan@phuyen.gov.vn

4

 Hồ Thị Như Hồng

 Viên chức

   

5

Lê Thị Hồng Diễm

Viên chức

 

llethihongdiem@phuyen.gov.vn

6

Phạm Thị Như Hạnh

Chuyên viên

 

phanthihanh@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Hồng Tuyết

Nhân viên Tạp vụ

   

8

Phạm Văn Hùng

Bảo  vệ

   
         

9

Đỗ Mạnh Quốc Hổ

Nhân viên Lái xe

   

II

Phòng XDKT&TDTHPL

 

3841613

 

1

Đỗ Nguyễn Hoàng Uy

Trưởng phòng

 

donguyenhoanguy@phuyen.gov.vn

2

Đinh Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

 

dinhminhtuan@phuyen.gov.vn

3

nguyễn Thị Hồng Nhựt

 chuyên viên

 

nguyenthihongnhut@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

 

nguyenthihien86@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thục Hiền

Viên chức

 

nguyenthithuchien@phuyen.gov.vn

III

Phòng HCBTTP&PBGDPL

 

3842813

 

1

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Trưởng phòng

 

nthoanh-sotp@phuyen.gov.vn

2

Ngô Thị Kim Chung

Phó Trưởng phòng

 

ngothikimchung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

nguyenthikimthoa@phuyen.gov.vn

4

Lục Thị Bảo Trân

 Viên chức

 

lucthibaotran@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hồng Cúc

Chuyên viên

 

Nguyenhongcuc@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Kim Chi

Viên chức

 

nguyenkimchi@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thi Thanh Nụ

Viên chức

 

nguyenthithanhnu@phuyen.gov.vn

8

Lương Anh Thi

Viên chức

 

luonganhthi@phuyen.gov.vn

IV

Thanh Tra Sở

 

3841202

 

1

Phạm Chí Công

 Chánh Tranh tra

 

phamchicong@phuyen.gov.vn

2

Lê Thị Hiền

Chuyên viên

 

lethihien@phuyen.gov.vn

3

Đặng Văn Hiện

Chuyên viên

 

dangvanhien@phuyen.gov.vn

C

Các đơn vị sự nghiệp

     

I

Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

3843937

 

1

Nguyễn Thi Thu Duyên

Giám đốc trung tâm

 

nguyenthithuduyen@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Lê Nam

Kế toán

 

nguyenlenam@phuyen.gov.vn

3

Phạm Phú Hùng

 Nhân viên

 

phamphuhung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Quỳnh Cát My

Nhân viên

   
5 Nguyễn Sanh Châu Nhân Viên   nguyensanhchau@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Phụ

Nhân viên

 

huynhphu@phuyen.gov.vn

II

Trung Tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

3841451

 

1

Nguyễn Thị Khánh Duy

Phó Giám đốc trung tâm

 

nguyenthikhanhduy@phuyen.gov.vn

2

Ngô Tấn Hải

Viên chức

 

ngotanhai@phuyen.gov.vn

3

Ngô Văn Thành

Viên chức

 

ngovanthanh@phuyen.gov.vn

4

Phạm Nguyễn Thành Tâm

Viên chức

  phamnguyenthanhtam@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

viên chức

 

nguyenthithuhang@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Diệp Huyền Trang

Viên chức

 

huynhdiephuyentrang@phuyen.gov.vn

7

 Võ Hoàng Ken

Viên chức 

 

vohoangken@phuyen.gov.vn

8

Trần Thị Long Hà

Kế Toán

 

tranthilongha@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thục Hiền

 Viên chức

 

nguyenthithuchien@phuyen.gov.vn

10

A Lê Hờ Thúy

Viên chức

 

alohothuy@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thị Thu Hằng

Viên chức

 

nguyenthithuhang@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Viết Đàm

Viên chức

 

nguyenvietdam@phuyen.gov.vn

         

13

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

NV Tạp vụ

   
 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập