Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở Tư pháp
61/QĐ-STP
01/08/2022 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở tư pháp
559/STP-XDKT&TDTHPL
20/05/2022 Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 của 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh
558/STP-XDKT&TDTHPL
20/05/2022 Báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh (Chỉ số B1)
183/STP-HCBTTP&PBGDPL
17/02/2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
51/STP-XDKT&TDTHPL
14/01/2022 Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật
1310/STP-XDKT&TDTHPL
02/12/2021 Lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1121/STP-XDKT&TDTHPL
03/11/2021 Đề nghị báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
1090/STP-XDKT-TDTHPL
26/10/2021 Đề nghị Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
1089/STP-XDKT&TDTHPL
26/10/2021 Phối hợp thực hiện Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
1087/STP-XDKT&TDTHPL
26/10/2021 Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập