Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của Sở Tư pháp
04/KH-STP
08/01/2024 Kế hoạch Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
21/STP-VP
05/01/2024 triển khai các dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên
02/KH-STP
05/01/2024 Kế hoạch công tác của ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên năm 2024
06/QĐ-STP
04/01/2024 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân năm 2023
05/QĐ-STP
03/01/2024 Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tư pháp
03/QĐ-STP
02/01/2024 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp
01/TB-STP
02/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2024
107/KH-STP
19/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
70/TB-STP
19/12/2023 Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp năm 2023
1531/STPXDKT&TDTHPL
20/11/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 18/10/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập