Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

  1. Cơ cấu tổ chức

    * Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tư pháp gồm:      

       1. Văn phòng Sở;
       2. Thanh tra Sở;       

       3. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật;
       4. Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.
     
   * Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:
       1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
       2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập