Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Sanh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đăng tải danh sách công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Stt

Họ và tên công chứng viên

Năm sinh

Hoàn thành NVBD

Chưa hoàn thành NVBD

Ghi chú

1

Nguyễn Thu

1957

x

 

 

2

Nguyễn Thanh Diêm

1954

x

 

 

3

Nguyễn Trung Đoàn

1975

x

 

 

4

Nguyễn Thị Bích Trâm

1990

x

 

 

5

Nguyễn Đình Châu

1974

x

 

 

6

Bùi Văn Tịnh

1964

x

 

 

7

Trần Thị Kim Son

1975

x

 

 

8

Nguyễn Hoàng Hà

1983

x

 

 

9

Nguyễn Công Danh

1977

x

 

 

10

Nguyễn Tới

1981

x

 

 

11

Hoàng Văn Tính

1951

x

 

 

12

Hoàng Văn Tình

1973

x

 

 

13

Phạm Thị Hà

1977

 

x

 

14

Phí Đức Tài

1992

 

x

 

15

Lưu Tấn Hào

1955

x

 

 

16

Võ Xuân Hùng

1964

x

 

 

17

Nguyễn Thị Tâm Én

1958

x

 

 

18

Trần Đặng Ngọc Hoài

1976

x

 

 

19

Phạm Thị Thu Trang

1985

x

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập