Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách tổ chức, cá nhân, chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN,

CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tính đến ngày 25/7/2019)

 

STT

Tên tổ chức, chi nhánh tổ chức HNĐGTS, địa chỉ, điện thoại

Họ và tên đấu giá viên

 

Năm sinh

Số thẻ

 

Ghi chú

01

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

- Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: ĐT: 3843937-0905890465

Nguyễn Thị Thu Duyên

20/11/1980

06/ĐGV ngày 13/9/2017

Giám đốc

Nguyễn Hương Quê

01/3/19677

18/ĐGV ngày 28/5/2019

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

02

Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt

- Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3828399-0916498399

Đoàn Cửu Việt

20/12/1973

17/ĐGV ngày 18/3/2019

Giám đốc

03

DNTN đấu giá Tân Sông Cầu

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0905557385

Trần Thanh Trung

25/8/1962

23/ĐGV ngày 19/9/2019

Giám đốc

04

Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

- Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0914005656

Phạm Thị Mỹ Lê

23/8/1981

19/ĐGV ngày 02/7/2019

Giám đốc

Phạm Thị Mỹ Liên

23/7/1962

22/ĐGV ngày 02/7/2019

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Lê Hồng Duật

01/01/1976

20/ĐGV ngày 02/7/2019

05

DNTN đấu giá Trung Việt

- Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3875698-0905557388

Lê Hữu Hà

10/10/1974

26/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

06

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên

- Địa chỉ: 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 0914064123

Đào Đức Thọ

19/02/1973

//

Trưởng chi nhánh

07

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành

- Địa chỉ: 06L Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0938017227

Hoàng Thị Thiện Duyên

31/7/1990

 

Trưởng chi nhánh

Hồ Hoàng Nam

17/12/1989

 

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Hồ Đắc Hiếu

10/5/1974

 

08

Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát

Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên

Nguyễn Thị Nhàn

23/7/1962

25/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

Trịnh Bình Tấn

26/11/1979

24/ ĐGV ngày 01/10/2019

Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

09

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

- Địa chỉ: 366 Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên

Đào Tuấn Linh

09/9/1990

 

Trưởng chi nhánh

10

Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt tại Phú Yên

- Địa chỉ: 06M Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3836866-0911784468

(Đang Tạm ngưng hoạt động từ ngày 01/7/2019 theo Công văn số 02/TVPY ngày 01/7/2019)

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập