Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách tổ chức, cá nhân về đấu giá tài sản

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

(Tính đến ngày 21/8/2020)

   

STT

Tên tổ chức HNĐG,

địa chỉ, điện thoại

Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động

Họ và tên

Đấu giá viên

 

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Số CCHN đấu giá tài sản

Số Thẻ ĐGV

 

Ghi chú

1

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên

- Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0257.3843937-0905890465

526/1998/QĐ-UBND ngày 26/3/1998

Nguyễn Thị Thu Duyên

20/11/1980

361 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

164/TP/ĐG-CCHN ngày 25/4/2011

  06/ĐGV ngày 13/9/2017

Giám đốc

Nguyễn Chí Thanh

11/10/1955

Khu phố Liên Trì, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

842/TP/ĐG-CCHN ngày 04/12/2013

29/ĐGV ngày 26/5/2020

Hợp đồng

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Việt

- Địa chỉ: 52 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0905557388

04/TP-ĐKHĐ ngày 26/6/2019

Lê Hữu Hà

10/10/1974

52 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

540/TP/ĐG-CCHN ngày 01/3/2012

26/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Sông Cầu

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0905557385

05/TP-ĐKHĐ ngày 26/6/2019

Trần Thanh Trung

25/8/1962

Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

227/TP/ĐG-CCHN ngày 18/5/2011

23/ĐGV ngày 19/9/2019

Giám đốc

4

Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt

- Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0257.3828399-0916498399

02/TP-ĐKHĐ ngày 23/10/2018

Đoàn Cửu Việt

20/12/1973

Thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

864/TP/ĐG-CCHN ngày 10/02/2014

17/ĐGV ngày 18/3/2019

Giám đốc

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng

-SN: 19/7/1975

- Hợp danh

5

 

Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

- Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0257.3848979-0914005656

03/TP-ĐKHĐ ngày 24/6/2019

Phạm Thị Mỹ Lê

23/8/1981

11 Ngô Gia Tự, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2131/TP/ĐG-CCHN ngày 29/01/2018

19/ĐGV ngày 02/7/2019

Giám đốc

Phạm Thị Mỹ Liên

23/7/1962

Khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2164/TP/ĐG-CCHN ngày 21/5/2018

22/ĐGV ngày 02/7/2019

Hợp đồng

Lê Hồng Duật

01/01/1976

Khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

624/TP/ĐG-CCHN ngày 20/7/2012

20/ĐGV ngày 02/7/2019

Hợp đồng

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Bội

-SN: 20/7/1980

- Hợp danh

6

Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát

- Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0935767378- 0906506007

09/TP-ĐKHĐ ngày 11/9/2019

Nguyễn Thị Nhàn

23/7/1962

285 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1797/TP/ĐG-CCHN ngày 23/5/2017

25/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

Trịnh Bình Tấn

26/11/1979

Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

1820/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

24/ĐGV ngày 01/10/2019

Hợp đồng

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Son

- SN: 01/9/1988

- Hợp danh

7

Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng

- Địa chỉ: 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0914046727 - 0968822488

11/TP-ĐKHĐ ngày 22/11/2019

Nguyễn Hương Quê

01/3/1977

Khu phố Trần Phú, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1819/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

27/ĐGV ngày 06/01/2020

Giám đốc

Võ Đức Sang

10/10/1954

22 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1817/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

28/ĐGV ngày 06/01/2020

Hợp đồng

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hiếu

- SN: 07/4/1993

- Hợp danh

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành

- Địa chỉ: 06L Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0938017227

08/TP-ĐKHĐ ngày 30/8/2019

Hoàng Thị Thiện Duyên

31/7/1990

228 Lê Duẩn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

970/TP/ĐG-CCHN ngày 25/7/2014

93/ĐGV ngày 31/7/2019 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Trưởng chi nhánh

Hồ Đắc Hiếu

10/5/1974

183F/2 Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

438/TP/ĐG-CCHN ngày 19/9/2011

92/ĐGV ngày 16/7/2019 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Hợp đồng

Hồ Hoàng Nam

17/12/1989

Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

972/TP/ĐG-CCHN ngày 15/8/2014

89/ĐGV ngày 25/12/2017 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Hợp danh

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên

- Địa chỉ: 79 Đồng Khởi, Phường 7, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 0914064123

06/TP-ĐKHĐ ngày 22/8/2019

Đào Đức Thọ

19/02/1973

16 Kiến Ốc, phường Ngô mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

726/TP/ĐG-CCHN ngày 28/12/2012

05/ĐGV ngày 11/7/2019 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cấp

Trưởng chi nhánh

10

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín-Chi nhánh Phú Yên

- Địa chỉ: 366 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.

- ĐT: 0945928499

07/TP-ĐKHĐ ngày 22/8/2019

Đào Tuấn Linh

09/9/1990

Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

2126/TP/ĐG-CCHN ngày 29/01/2018

213/ĐGV ngày 07/8/2018 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp

Trưởng chi nhánh

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn tại Phú Yên

- Địa chỉ: Khu nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

- ĐT: 0906839558

07/TP-ĐKHĐ ngày 20/7/2020

Trần Văn Long

06/8/1980

Khu nhà ở xã hội Nam Hùng Vương, khu phố 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1559/TP/ĐG-CCHN ngày 05/10/2016

220/ĐGV ngày 06/12/2019 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp

Trưởng chi nhánh

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt tỉnh Phú Yên

- Địa chỉ: Lô PG2-1, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- ĐT: 0912565858

08/TP-ĐKHĐ ngày 24/7/2020

Đỗ Thị Hồng Hạnh

28/11/1976

Số 5 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

1331/TP/ĐG-CCHN ngày 02/02/2016

100/ĐGV ngày 17/11/2017 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp

Trưởng chi nhánh

13

Văn phòng đại diện của Công ty đấu giá hợp danh Đại Đô (TP.HCM)

- Địa chỉ: NHS-20 Nguyễn Hồng Sơn, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa.

- Diện tích 140m2

- ĐT: 0833.740.740-0844.740.740

 

//

//

//

//

//

Trưởng Văn phòng đại diện:

- Ông Nguyễn Cao Kỳ, SN 1992.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập