Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, Hòa giải viên, Quản tài viên.

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ CÔNG CHỨNG

(Tính đến ngày 22/6/2020)

 

STT

Tên tổ chức HNCC,

địa chỉ, điện thoại

Họ và tên

công chứng viên

 

Năm sinh

 

Số thẻ

 

Ghi chú

1

VPCC Nguyễn Thu

- Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3846515-0913406683

Nguyễn Thu

04/7/1957

04/CCV ngày 18/12/2015

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thanh Diêm

07/4/1954

 03/CCV ngày 18/12/2015

Hợp danh

2

VPCC Nguyễn Trung Đoàn

- Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3558326-0903527262

Nguyễn Trung Đoàn

26/12/1975

436/TP-CC (theo Quyết định số 2878/QĐ-BTP ngày 15/12/2010 của Bộ Tư pháp)

Trưởng Văn phòng

Võ Xuân Hùng

06/10/1964

 02/CCV ngày 06/11/2015

Hợp danh

Nguyễn Thị Tâm Én

26/5/1958

09/CCV ngày 11/7/2017

Hợp đồng

Nguyễn Thị Bích Trâm

28/02/1990

 15/CCV ngày 19/11/2018

Lưu Tấn Hào

20/02/1955

16/CCV ngày 21/5/2019

3

VPCC Nguyễn Đình Châu

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

- ĐT: 2470179-0935971492

Nguyễn Đình Châu

22/02/1974

 07/CCV ngày 04/01/2018

Trưởng Văn phòng

Bùi Văn Tịnh

25/02/1964

 06/CCV ngày 04/01/2017

Hợp danh

4

VPCC Sông Cầu

- Địa chỉ: 36A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3729899-0905367475

Trần Thị Kim Son

26/7/1975

778/TP-CC (theo Quyết định số 4329/QĐ-BTP ngày 28/11/2011 của Bộ Tư pháp)

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hoàng Hà

12/10/1983

 14/CCV ngày 20/8/2018

Hợp danh

5

VPCC Nguyễn Công Danh

- Địa chỉ: 219 đường Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0988792227

Nguyễn Công Danh

02/02/1977

 10/CCV ngày 16/8/2017

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tới

05/9/1981

11/CCV ngày 16/8/2017

Hợp danh

6

VPCC Hoàng Văn Tính

- Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0968099889

Hoàng Văn Tính

16/8/1951

17/CCV ngày 11/10/2019

Trưởng Văn phòng

Trương Thu Thủy

03/12/1957

18/CCV ngày 11/10/2019

Hợp danh

Phạm Thanh Hải

24/10/1973

19/CCV ngày 11/10/2019

Trần Đặng Ngọc Hoài

01/7/1976

21/CCV ngày 21/11/2019

Hợp đồng

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ LUẬT SƯ

(Tính đến ngày 22/6/2020)

 

STT

Tên tổ chức, chi nhánh tổ chức HNLS, địa chỉ, điện thoại

Họ và tên luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh

 

Năm sinh

 

Ghi chú

1

 

VPLS Dân Ý

- Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3893093-0914005656

Lê Hồng Duật

01/01/1976

Trưởng

Văn phòng

 

2

VPLS Dân Phúc

- Địa chỉ: 112 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa

- ĐT: 0918548873

Trần Thị Như Thủy

02/8/1979

3

VPLS Lý An Dân

- Địa chỉ: 16A/2 Lê Thành Phương, Phường 2, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 3827750- 0986107581

 

Nguyễn Tấn Hưng

28/02/1973

Nguyễn Thành Kế

07/10/1960

Hợp đồng

4

VPLS Huy Hoàng

- Địa chỉ: 1/1A Trần Cao Vân, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3819677-0913495420

Nguyễn Tâm Hoàng

18/10/1973

Trưởng

Văn phòng

Vũ Xuân Hải

14/02/1953

Hợp đồng

Huỳnh Thị Tâm

01/12/1976

5

VPLS Nhật Khang

- Địa chỉ: 47 Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0934842879

Ngô Thiên Phương

15/8/1975

Trưởng Văn phòng

Võ Đức Sang

10/10/1954

Hợp đồng

6

Công ty Luật TNHH MTV Phúc Luật

- Địa chỉ: 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0914046727

Nguyễn Hương Quê

01/3/1977

Giám đốc

7

Công ty Luật TNHH MTV

 Khôi Việt

- Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 3828399-0916498399

Đoàn Cửu Việt

20/12/1973

Giám đốc

8

VPLS Số 1

- Địa chỉ: 265 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3827262-0913410888

Ngô Minh Tùng

01/01/1975

Trưởng

Văn phòng

Ngô Minh Tài

25/02/1950

Hợp đồng

Phạm Hào

10/8/1958

9

VPLS Nguyễn Khả Thành

- Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3828276-0913411029

Nguyễn Khả Thành

20/5/1953

Trưởng

Văn phòng

Huỳnh Thanh Vũ

11/11/1973

Hợp đồng

10

VPLS Ngọc Cư

- Địa chỉ: 82 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0914012369

Lưu Ngọc Cư

30/7/1953

 

 

Trưởng Văn phòng

11

VPLS Nguyễn Ninh

- Địa chỉ: 123 Hàm Nghi, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0935944054

Nguyễn Ninh

28/4/1954

Trần Hà

11/11/1958

Hợp đồng

12

VPLS Trần Danh

- Địa chỉ: 73 Trần Phú, khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An

- ĐT:  0979765836

Trần Danh Tương

26/3/1958

Trưởng

Văn phòng

13

VPLS Dân Tín

- Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0906506007

Trịnh Bình Tấn

26/11/1979

Nguyễn Thị Nhàn

23/7/1962

Hợp đồng

14

VPLS Số 6

- Địa chỉ: 49 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0905548691 

Trần Văn Xít

02/9/1956

Trưởng

Văn phòng

15

Công ty Luật TNHH Đại Việt-

Chi nhánh Tâm Hòa

- Địa chỉ: 60 đường BH1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0905903700

Phạm Bảo Trân

31/5/1986

 

Trưởng

chi nhánh

 

16

Công ty Luật TNHH Khánh Hòa-Chi nhánh Phú Yên

- Địa chỉ: Đường 3/2, khu phố 2, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

- ĐT:  0942953560

 

 

Trưởng

chi nhánh:

Phạm Minh Hễ

 

17

Chi nhánh VPLS Đăng Hải

- Địa chỉ: 35 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0904489138

 

 

Trưởng

chi nhánh:

Nguyễn Công Định

 

18

Công ty Luật TNHH Tindona Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên

- Địa chỉ: Khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

- ĐT: 0906983938

 

 

Trưởng

chi nhánh:

Phan Phụng Đức Duy

 

19

VPLS Khẩn Vũ-Chi nhánh Phú Yên

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

- ĐT: 0888407179

 

 

Trưởng

chi nhánh:

Vũ Đình Khẩn

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Tính đến ngày 22/6/2020)

 

STT

Tên tổ chức HNĐG,

địa chỉ, điện thoại

Họ và tên

Đấu giá viên

 

Năm sinh

 

Số thẻ

 

Ghi chú

1

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên

ĐT: 3843937-0905890465

Nguyễn Thị Thu Duyên

20/11/1980

  06/ĐGV ngày 13/9/2017

P.Giám đốc phụ trách

Nguyễn Chí Thanh

11/10/1955

29/ĐGV ngày 26/5/2020

Hợp đồng

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Việt

- Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3875698-0905557388

Lê Hữu Hà

10/10/1974

26/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Sông Cầu

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0905557385

Trần Thanh Trung

25/8/1962

17/ĐGV ngày 18/3/2019

Giám đốc

4

Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt

- Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3828399-0916498399

Đoàn Cửu Việt

20/12/1973

23/ĐGV ngày 19/9/2019

Giám đốc

5

 

Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

- Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0914005656

Phạm Thị Mỹ Lê

23/8/1981

19/ĐGV ngày 02/7/2019

Giám đốc

Phạm Thị Mỹ Liên

23/7/1962

22/ĐGV ngày 02/7/2019

Hợp đồng

Lê Hồng Duật

01/01/1976

20/ĐGV ngày 02/7/2019

6

Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát

- Địa chỉ: 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 0935767378- 0906506007

Nguyễn Thị Nhàn

23/7/1962

25/ĐGV ngày 01/10/2019

Giám đốc

Trịnh Bình Tấn

26/11/1979

24/ĐGV ngày 01/10/2019

Hợp đồng

 

 

 

Trần Thị Kim Son

- SN: 01/9/1988

- Hợp danh

7

Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng

- Địa chỉ: 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0914046727 - 0968822488

Nguyễn Hương Quê

01/3/1977

27/ĐGV ngày 06/01/2020

Giám đốc

Võ Đức Sang

10/10/1954

28/ĐGV ngày 06/01/2020

Hợp đồng

 

 

//

Lê Ngọc Hiếu

- SN: 07/4/1993

- Hợp danh

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành

- Địa chỉ: 06L Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0938017227

Hoàng Thị Thiện Duyên

31/7/1990

//

Trưởng chi nhánh

Hồ Đắc Hiếu

10/5/1974

//

Hợp đồng

Hồ Hoàng Nam

17/12/1989

//

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên

- Địa chỉ: 79 Đồng Khởi, Phường 7, thành phố Tuy Hoà

- ĐT: 0914064123

Đào Đức Thọ

19/02/1973

//

Trưởng chi nhánh

10

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín-Chi nhánh Phú Yên

- Địa chỉ: 366 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.

- ĐT: 0945928499

Đào Tuấn Linh

09/9/1990

//

Trưởng chi nhánh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1

Văn phòng đại diện của Công ty đấu giá hợp danh Đại Đô (TP.HCM)

- Địa chỉ: NHS-20 Nguyễn Hồng Sơn, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa.

- Diện tích 140m2

- ĐT: 0833.740.740-0844.740.740

 

//

//

//

Trưởng Văn phòng đại diện:

- Ông Nguyễn Cao Kỳ, SN 1992.

 

 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC

(Tính đến ngày 22/6/2020)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Số CMND; Ngày cấp;

Nơi cấp

Nơi đăng ký

hộ khẩu  thường trú;

Điện thoại liên lạc

 

Nghề nghiệp

Ghi chú

01

Phan Thị Thu Thảo

1994

Nữ

Việt Nam

221378656 ngày 05/11/2016 do Công an tỉnh Phú Yên cấp

- Khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0903044353

Tư vấn

pháp luật

Công văn số103/STP-BTTP ngày 13/02/2019

DANH SÁCH

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

(Tính đến ngày 22/6/2020)

. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email

Ghi chú

01

Ông Nguyễn Hương Quê

1977

377/TP/QTV-CCHN    cấp ngày 23/11/2015

+ Địa chỉ giao dịch: Số 176 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Điện thoại: 0914046727

+ Email: huongque1977@yahoo.com

Luật sư

02

Ông Lê Hồng Duật

1976

22/TP/QTV-CCHN     cấp ngày 23/6/2015

+ Địa chỉ giao dịch: Số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Điện thoại: 057.3501888 - 0914005656

+ Email: lehongduat@gmail.com

Luật sư

03

Đoàn Cửu Việt

1973

1207/TP/QTV-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 06/02/2018

+ Địa chỉ giao dịch: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Điện thoại: 0916498399

+ Email: vietluatsupy.@gmail.com

Luật sư

04

Hồ Quang Vinh

1978

1304/TP/QTV-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 06/9/2018

+ Địa chỉ giao dịch: 48 Điện Biên Phủ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Điện thoại: 0963008777.

+ Email: hoquangvinhpy@gmail.com.

Luật sư

II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN: KHÔNG.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập