Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách 09 tổ chức, 19 Công chứng viên hành nghề Công chứng

DANH SÁCH

09 TỔ CHỨC, 19 CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

TỈNH PHÚ YÊN CÓ 09 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN TẬP SỰ

STT

Tên tổ chức HNCC,

địa chỉ, điện thoại

Họ và tên

công chứng viên

 

Năm sinh

 

Số thẻ

 

Ghi chú

1

VPCC Nguyễn Thu

- Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3846515-0913406683

Nguyễn Thu

04/7/1957

25/CCV ngày 13/11/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thanh Diêm

07/4/1954

 24/CCV ngày 13/11/2020

Hợp danh

Nguyễn Tâm Hào

10/8/1967

41/CCV ngày 25/01/2024

Hợp danh

2

VPCC Nguyễn Trung Đoàn

- Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3558326-0903527262

Nguyễn Trung Đoàn

26/12/1975

33/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Trâm

28/02/1990

34/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

3

VPCC Nguyễn Đình Châu

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

- ĐT: 2470179-0935971492

Nguyễn Đình Châu

22/02/1974

 31/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Bùi Văn Tịnh

25/02/1964

 32/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

4

VPCC Sông Cầu

- Địa chỉ: 36A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3729899-0905367475

Trần Thị Kim Son

26/7/1975

778/TP-CC (theo Quyết định số 4329/QĐ-BTP ngày 28/11/2011 của Bộ Tư pháp)

Trưởng Văn phòng

 

 

 

 

5

VPCC Nguyễn Công Danh

- Địa chỉ: 219 Phạm Văn Đồng, KP. Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0988792227

Nguyễn Công Danh

02/02/1977

 10/CCV ngày 16/8/2017

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tới

05/9/1981

11/CCV ngày 19/02/2020

Hợp danh

6

VPCC Hoàng Tình

- Địa chỉ: 192 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0968099889

Hoàng Văn Tính

16/8/1951

17/CCV ngày 30/01/2023

Hợp danh

Hoàng Văn Tình

20/01/1973

39/CCV ngày 30/01/2023

Trưởng Văn phòng

7

VPCC Phạm Thị Hà

- Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

- ĐT: 0963443158-0978614866

Phạm Thị Hà

05/4/1977

22/CCV ngày 15/10/2020

Trưởng Văn phòng

Phí Đức Tài

25/3/1992

40/CCV ngày 31/8/2023

Hợp danh

8

VPCC Võ Hùng

- Địa chỉ: 12 - 14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0975682558

Lưu Tấn Hào

20/02/1955

26/CCV ngày 16/11/2020

Trưởng Văn phòng

Võ Xuân Hùng

06/10/1964

27/CCV ngày 16/11/2020

Hợp danh

Nguyễn Thị Tâm Én

26/5/1958

42/CCV ngày 21/5/2024

Hợp đồng

9

VPCC Trần Đặng Ngọc Hoài

- Địa chỉ: 148 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0257.6272999-0903528028

Trần Đặng Ngọc Hoài

01/7/1976

35/CCV ngày 08/3/2021

Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Thu Trang

01/12/1985

38/CCV ngày 28/4/2021

Hợp danh

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập