Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
DS Tổ chức, cá nhân về Công chứng viên

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ CÔNG CHỨNG

(Tính đến ngày 29/4/2021)

--------------------

STT

Tên tổ chức HNCC,

địa chỉ, điện thoại

Họ và tên

công chứng viên

 

Năm sinh

 

Số thẻ

 

Ghi chú

1

VPCC Nguyễn Thu

- Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3846515-0913406683

Nguyễn Thu

04/7/1957

25/CCV ngày 13/11/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thanh Diêm

07/4/1954

 24/CCV ngày 13/11/2020

Hợp danh

2

VPCC Nguyễn Trung Đoàn

- Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3558326-0903527262

Nguyễn Trung Đoàn

26/12/1975

33/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Trâm

28/02/1990

34/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

3

VPCC Nguyễn Đình Châu

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

- ĐT: 2470179-0935971492

Nguyễn Đình Châu

22/02/1974

 31/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Bùi Văn Tịnh

25/02/1964

 32/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

4

VPCC Sông Cầu

- Địa chỉ: 36A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3729899-0905367475

Trần Thị Kim Son

26/7/1975

778/TP-CC (theo Quyết định số 4329/QĐ-BTP ngày 28/11/2011 của Bộ Tư pháp)

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hoàng Hà

12/10/1983

 14/CCV ngày 20/8/2018

Hợp danh

5

VPCC Nguyễn Công Danh

- Địa chỉ: 219 đường Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0988792227

Nguyễn Công Danh

02/02/1977

 10/CCV ngày 16/8/2017

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tới

05/9/1981

11/CCV ngày 19/02/2020

Hợp danh

6

VPCC Hoàng Văn Tính

- Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0968099889

Hoàng Văn Tính

16/8/1951

17/CCV ngày 11/10/2019

Trưởng Văn phòng

7

VPCC Phạm Thị Hà

- Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

- ĐT: 0963443158-0978614866

Phạm Thị Hà

05/4/1977

22/CCV ngày 15/10/2020

Trưởng Văn phòng

Trần Thị Huế

19/8/1989

30/CCV ngày 24/11/2020

Hợp danh

8

VPCC Võ Hùng

- Địa chỉ: 16 Cao Thắng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0975682558

Lưu Tấn Hào

20/02/1955

26/CCV ngày 16/11/2020

Hợp danh

Võ Xuân Hùng

06/10/1964

27/CCV ngày 16/11/2020

Nguyễn Thị Tâm Én

26/5/1958

28/CCV ngày 16/11/2020

 

 

 

9

VPCC Trần Đặng Ngọc Hoài

- Địa chỉ: 529 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0257.6272999-0903528028

Trần Đặng Ngọc Hoài

01/7/1976

35/CCV ngày 08/3/2021

Hợp danh

Lê Văn Năng

10/4/1977

36/CCV ngày 08/3/2021

Hợp danh

Trương Ngọc Bình

11/11/1964

37/CCV ngày 08/3/2021

Hợp đồng

Phạm Thị Thu Trang

 

37/CCV ngày 28/4/2021

Hợp Danh

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập