Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo chào hàng chỉ định thầu in tờ gấp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Đính kèm: thông báo số 56

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-STP ngày 16/11/2023 của Sở Tư pháp về xuất bản tờ gấp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023,Sở Tư pháp thông báo cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ In trong và ngoài tỉnh biết, để chào giá 03 loại tờ gấp pháp luật như sau:

1. Tờ gấp1:Một số quy định pháp luật đối với thanh niên (Số lượng: 10.000 tờ).

2. Tờ gấp 2: Tổ chức thựchiện địa điểm cấm hút thuốc lá (Số lượng 10.000 tờ).

3. Tờ gấp 3: Giải thưởng môi trường không thuốc lá (Số lượng 10.000 tờ).

4.Số trang (dung lượng): 02 trang/01 tờ

4. Quy cách: Khuôn khổ 21 x 29,7 cm; Giấy C250; in offset 4 màu; phủ màng bóng 02 mặt.

5.Ngôn ngữ: Tiếng việt

6.Số lượng in: 30.000 tờ/03loại

7.Tổng dự toán in được phê duyệt: 94.000.000đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu đồng chẵn).

8. Các đơn vị có nhu cầu in đăng ký chào giá in và phải gửi kèm giấy phép hoạt động in; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo có chứng thực theo quy định).

Thời gian gửi các giấy tờ nói trên về Sở Tư pháp (số 68 Lê Duẩn, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), trước 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2023 trong  giờ hành chính./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập