Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường Suối Bạc 4

Đính kèm: Thông báo số 128

THÔNG BÁO

Niêm yết việc đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường Suối Bạc 4, tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN SƠN HÒA

Địa chỉ: Số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất.

-Tài sản đấu giá: 12 lô đất thuộc dự án đ huyện Sơn Hòa.

- Hạ tầng kỹ thuật: Các thửa đất bán đấu giá nằm trên trục đường Suối Bạc 4, đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đã san lắp mặt bằng và cắm mốc định vị thửa đất.

- Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

 + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

           Chi tiết theo từng lô đất như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất theo Bản đồ quy hoạch

Ký hiệu lô đất theo bản đồ địa chính

Diện tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Tiền đặt trước làm tròn (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Đơn  giá (đồng/m2)

 

Thành tiền (đồng/lô)

LO5: 12 LÔ

1

02

751

187,5

5.985.000

1.122.187.500

170.000.000

500.000

2

03

750

187,5

5.985.000

1.122.187.500

170.000.000

500.000

3

04

749

187,5

5.985.000

1.122.187.500

170.000.000

500.000

4

05

748

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

5

06

747

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

6

07

746

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

7

08

745

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

8

09

744

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

9

10

743

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

10

11

742

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

11

12

741

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

12

13

740

175,0

5.985.000

1.047.375.000

160.000.000

500.000

Tổng cộng:

2.137,5

 

12.792.973.500

1.950.000.000

6.000.0000

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/6/2022 đến 28/6/2022;

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá đường Suối Bạc 4 (Tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày            13/6/2022 đến 17 giờ 00, ngày 28/6/2022;

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa (Số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

          6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 12.792.973.500 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết nêu trên;

          b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết nêu trên;

          c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, Số tài khoản: 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/6/2022 đến 17 giờ 00, ngày 28/6/2022;

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa (Số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)

c) Thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày      28/6/2022, tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa.

d) Đối tượng được tham gia đấu giá: Tất cả hộ gia đình, cá nhân trong nước có đủ năng lực về tài chính, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

- Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

đ) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá ghi đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

- Mỗi thành viên cùng một gia đình, cá nhân đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá một hoặc nhiều lô đất.

- Các thành viên trong cùng một hộ gia đình (theo sổ hộ khẩu); những người có quan hệ là cha mẹ với con, anh chị em với nhau, vợ với chồng, ông bà nội ngoại với cháu thì chỉ được một người trong những người đó đăng ký tham gia đấu giá trong một lô đất.

- Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá đã lập gia đình (theo quy định luật hôn nhân gia đình) thì khi đăng ký tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ thông tin của cả vợ và chồng, trừ trường hợp cá nhân đó có văn bản chứng minh được nguồn gốc tài chính tham gia đấu giá là tài sản riêng của cá nhân đó.

 - Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản chính)

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo);

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì (theo mẫu do Trung tâm phát hành). Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 01 tháng 7 năm 2022.

 b) Địa điểm đấu giá tài sản: Hội trường Nhà Văn hóa thiếu nhi Nguyễn Hữu Thọ (22 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá tối thiểu: Không thấp hơn 1% của giá khởi điểm (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập