Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo chào hành chỉ định thầu mua sách pháp luật cấp cho cấp xã năm 2022

Đính kèm: thông báo

THÔNG BÁO

V/v chào hàng chỉ định thầu mua sách pháp luật cấp cho cấp xã năm 2022    

 

Kính gửi : ..............................................................................

..................................................................................................................

Sở Tư pháp Thông báo cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ mua bán sách trên địa bàn tỉnh biết, để chào giá 5 loại sách pháp luật cấp cho tủ sách pháp luật cấp xã năm 2022 như sau:

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Theo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01-01-2022); số lượng: 26 quyển;

2. Hướng dẫn văn bản pháp luật về công chứng, chứng thực, giám định tư pháp và hộ tịch (Dùng cho: cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn); số lượng: 26 quyển;

3. Thủ tục kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản và chia tài sản chung của vợ chồng- bộ mẫu chương trình điều hành phiên tòa dân sự sơ thẩm, phúc thẩm (Mới Nhất); số lượng: 26 quyển;

4. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quy trình tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành luật tố cáo (Mới Nhất); số lượng: 26 quyển;

5. Bộ luật lao động được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XIV – các chính sách và quyền lợi của người lao động; số lượng: 26 quyển;

- Tổng dự toán được phê duyệt: 57.330.000 đồng; Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu ba trăm ba chục nghìn đồng.

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký chào giá sách, gửi báo giá nói trên, sách phải có nguồn gốc, xuất xứ và phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phô tô có công chứng), (kèm theo biểu chào giá chi tiết )

          Thời gian gửi các giấy tờ nói trên về Văn phòng Sở Tư pháp, số 68 Lê Duẩn, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, trước ngày  24  tháng 6 năm 2022 trong giờ hành chính./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập