Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư 24 giờ

Đính kèm: thông báo số 26

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư 24 giờ

  

Sở Tư pháp Phú Yên nhận được Thông báo số 01/TB-VPLS ngày 13/7/2022 của Văn phòng luật sư 24 giờ về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng luật sư 24 giờ có địa chỉ trụ sở tại khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (theo Quyết định số 01/QĐ-VPLS ngày 30/6/2022 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư).

Căn cứ quy định tại Điều 48 Luật Luật sư, khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp và Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, Sở Tư pháp Phú Yên xóa thông tin của Chi nhánh Văn phòng luật sư 24 giờ trong Danh sách tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh Phú Yên./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập