Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt giải tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt giải

tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-STP-TĐ ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn tỉnh Phú Yên về phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022;

Căn cứ Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022. (Kèm theo Quyết định là Danh sách cá nhân, tập thể)

Điều 2. Tiền thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022 được thực hiện theo Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 14/4/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022.

Điều 3. Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

              Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

DANH SÁCH

Cá nhân đạt giải tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BTC ngày 05./7./2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022)

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác/Trường học

Giải

01

 

Phan Thị Bích Ngọc

 

Đội Tổng hợp, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải nhất

02

Nguyễn Quốc Đại

 

Sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Giải nhì

03

Nguyễn Duy Lương

Đội An ninh, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải nhì

04

Nguyễn Kim Chi

Viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên

Giải ba

05

Thẩm Anh Trúc

Viện kiểm sát nhân dân          tỉnh Phú Yên

Giải ba

06

Huỳnh Cẩm My

Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải ba

07

Dương Thị Minh Thi

 

Trường Cao đẳng Y tế             tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

08

Tạ Xuân Nguyên

Phòng PC10, Công anh tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

09

Phùng Nhật Hào

Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

10

Đặng Nguyễn Như Kha

Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

11

Nguyễn Thị Ái Thi

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

12

Chế Công Phước

Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

13

Lê Thị Hồng Dân

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

14

Đỗ Thùy Minh Trâm

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

15

Huỳnh Nguyên Huy

Đội Tổng hợp, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giải khuyến khích

16

Nguyễn Bích Chiêu

Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Giải khuyến khích

 

DANH SÁCH

Tập thể đạt giải tại Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BTC ngày05/7/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022)

STT

Tập thể

Địa chỉ

Giải

01

Đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong

Huyện Tây Hòa,                 tỉnh Phú Yên

Giải nhất

02

Đoàn Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự

Thành phố Tuy Hòa,           tỉnh Phú Yên

Giải nhất

03

Đoàn Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn

Huyện Phú Hòa,                 tỉnh Phú Yên

Giải nhất

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập