Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề Công chứng


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

Xét đề nghị công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp & Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền, sinh ngày 11/12/1991, Căn cước công dân số 054191001646 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/4/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp & Phổ biến, giáo dục pháp luật và bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập