Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Ghi tên vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá đối với ông Phạm Công Thiên Đỉnh

Đính kèm: công văn số 870

Sở Tư pháp nhận được Thông báo đề ngày 11/7/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Hưng về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Phạm Công Thiên Đỉnh. Qua xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp ghi tên ông Phạm Công Thiên Đỉnh vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh với các thông tin sau:

- Họ và tên: Phạm Công Thiên Đỉnh, sinh ngày 08/8/1979.

- Nơi thường trú: 28/29 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Được miễn đào tạo nghề đấu giá do: Hành nghề luật sư từ 02 năm trở lên.

- Thời gian tập sự hành nghề đấu giá tính từ ngày: 12/7/2023.

- Tổ chức hành nghề đấu giá nhận tập sự: Công ty đấu giá hợp danh Đông Hưng. Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: Nguyễn Thị Kim Bông.

- Địa chỉ trụ sở: Số 20 Nguyễn Hồng Sơn, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập