Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1. Trợ giúp viên pháp lý

STT

Họ và tên

Địa chỉ

SĐT liên hệ

01

Nguyễn Thị Khánh Duy

TT TGPLNN

0839430443

02

Ngô Văn Thành

TT TGPLNN

0905209832

03

Ngô Tấn Hải

TT TGPLNN

0979329557

04

Huỳnh Diệp Huyền Trang

TT TGPLNN

0979454103

2. Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm

STT

Họ và tên

Địa chỉ

SĐT liên hệ

01

Nguyễn Hương Quê

Cty Luật TNHH MTV

Phúc Luật

0914046727

02

Trần Thị Như Thủy

Văn phòng Luật sư

Dân Phúc

0918548873

03

Nguyễn Ninh

Văn phòng Luật sư

Nguyễn Ninh

0935944054

04

Ngô Thiên Phương

Văn phòng Luật sư

Nhật Khang

0934842879

05

Nguyễn Tâm Hoàng

Văn phòng Luật sư

Huy Hoàng

0913495420

06

Trần Ngọc Quỳnh

Văn phòng Luật sư

Dân Phúc

0905281778

07

Phạm Hồng Phúc

Văn phòng Luật sư

Khẩn Vũ

0888407179

8

Nguyễn Thanh Mận

Công ty Luật TNHH

Bảo Khánh

0903572819

9

Trần Hải Lâm

Văn phòng Luật sư

Dân Tín

0914432038

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập