Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công chứng của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Danh

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 14/01/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công chứng của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Danh, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết thúc thanh tra, căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ thanh tra, ngày 01/02/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-STP. Đây là cuộc thanh tra đột xuất nhằm để giải quyết kiến nghị của Hội công chứng viên tỉnh Phú Yên về việc công chứng ngoài trụ sở; có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh công chứng và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công chứng của Văn phòng công chứng Nguyễn Công Danh còn có những tồn tại, hạn chế như: Đã có hành vi công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng nên đã bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật; các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất hiện tại không đảm bảo theo Đề án thành lập Văn phòng.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Công Danh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về công chứng ngoài trụ sở; khắc phục các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất đảm bảo theo Đề án thành lập và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để thực hiện kiểm tra sau thanh tra. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ theo Đề án thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập