Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch


 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch. Theo đó, qua phản ánh của cơ quan báo chí thời gian gần đây cho thấy việc chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân không được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi chung là Nghị định số 23/2015/NĐ-CP), làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.

Để thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và ngăn ngừa tình trạng nêu trên, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách, quy định … của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nội dung trên đến UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động chứng thực để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các Văn phòng công chứng thực hiện./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập