Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thể lệ cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2021

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 23/07/2021


 

THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI NĂM 2021

I. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH, YÊU CẦU CUỘC THI

  1. Hình thức cuộc thi: Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (sau đây gọi là Thí sinh) tham gia cuộc thi với 02 phần:

- Thi soạn đề cương thuyết trình.

- Thi thuyết trình qua Video clip.

  1. Thi soạn đề cương thuyết trình

Mỗi thí sinh lựa chọn một chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Danh mục do Ban Tổ chức đưa ra (tại Mục III), biên soạn thành đề cương bài giảng hoặc bài thuyết trình hoàn chỉnh (bằng file word hoặc powerpoint) có nội dung phù hợp với chủ đề lựa chọn.

Yêu cầu đối với bài dự thi:

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 bài dự thi đảm bảo đúng nội dung, chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.

- Nội dung bài dự thi trình bày đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát yêu cầu thực hiện của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tài liệu, hình ảnh thuyết minh (nếu có) phải trung thực, không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, độ dài không quá 20 trang A4, có đánh số trang theo thứ tự và đóng thành quyển, ngoài bìa ghi rõ “Bài dự thi Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên” và các thông tin liên quan đến người dự thi như: họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, số điện thoại, nơi công tác, địa chỉ nơi cư trú (theo mẫu bìa kèm theo).

 1.2. Thi thuyết trình qua Video clip

Theo Đề cương bài giảng hoặc bài thuyết trình đã soạn, các thí sinh thiết lập bài thi thuyết trình đã soạn trên phần mềm trình chiếu Powerpoint, dung lượng không quá 60 slide để sử dụng kết hợp trong phần thi thuyết trình với thời gian không quá 20 phút. Toàn bộ phần thi thuyết trình được quay lại thành Video clip gửi về cho Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo file mềm Powerpoint dự thi.

Yêu cầu đối với bài dự thi phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung:

- Giới thiệu về bản thân và chủ đề thuyết trình;

- Thuyết trình đúng nội dung chủ đề được giao và quy định pháp luật;

- Mở rộng, liên hệ, sáng tạo, làm rõ chủ đề;

- Chốt lại nội dung của bài thuyết trình.

Đối với bài dự thi thuyết trình qua Video clip của mình (bao gồm bài trình chiếu Powerpoint và Video clip dự thi), thí sinh sao chép qua thiết bị lưu trữ dữ liệu phù hợp gửi về Ban Tổ chức cùng với bài dự thi soạn đề cương thuyết trình tại điểm 1.1, khoản 1, Mục II Thể lệ.

2. Thời gian, cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi

a) Thời hạn nộp bài dự thi: Từ khi ban hành Thể lệ và chủ đề cuộc thi đến trước 16h30’ ngày 15/8/2021.

b) Cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi: Có 02 cách thức nộp bài dự thi:

+ Nộp trực tiếp;

+ Nộp qua đường bưu điện (thời gian nộp bài dự thi được tính theo dấu bưu điện).

* Địa chỉ nộp bài dự thi: Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên - Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573.841918 hoặc 0703839497.

c) Bài thi không hợp lệ:

- Bài dự thi của người không thuộc đối tượng dự thi.

- Các bài thi có nội dung giống nhau.

- Sử dụng tiếng lóng, ngôn ngữ không phải tiếng Việt.

- Nộp bài quá thời hạn quy định.

- Bài dự thi không đảm bảo yêu cầu quy định tại khoản 1 mục II Thể lệ.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký có trách nhiệm bảo quản, không làm lộ bài dự thi của thí sinh.

II. ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

Ban Giám khảo chấm thi theo 02 phần thi: Thi soạn đề cương thuyết trình và Thi thuyết trình qua Video clip, cụ thể như sau:

1. Thi soạn đề cương thuyết trình

a) Điểm thi

- Tổ thư ký giúp việc có trách nhiệm lựa chọn ra các bài thi hợp lệ và không hợp lệ theo quy định tại mục II nêu trên.

- Điểm tối đa của mỗi bài thi là 40 điểm, cụ thể:

+ Đảm bảo yêu cầu của việc xây dựng đề cương (bố cục rõ ràng; nội dung đầy đủ, dễ hiểu, đúng quy định pháp luật): 20 điểm

+ Có mở rộng, liên hệ, sáng tạo, phân tích làm rõ chủ đề: 20 điểm.

b) Phương pháp tính điểm

- Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm đối với bài thi hợp lệ, trên cơ sở đáp án, thang điểm do Ban Tổ chức đưa ra.

- Điểm thi là điểm trung bình cộng của tất cả thành viên Giám khảo chấm điểm cho bài dự thi đó.

2. Thi thuyết trình qua Video clip

a) Điểm thi

Điểm tối đa cho mỗi bài thi là 60 điểm, cụ thể:

- Giới thiệu về bản thân và chủ đề thuyết trình: 05 điểm

- Thuyết trình đúng nội dung chủ đề và quy định pháp luật: 30 điểm

- Mở rộng, liên hệ, sáng tạo, làm rõ chủ đề: 10 điểm

- Kỹ năng thuyết trình (diễn đạt lưu loát, rõ ràng, thu hút sự chú ý của người nghe): 05 điểm

- Biên soạn Power Point đẹp, thu hút và ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi thuyết trình: 10 điểm

b) Phương pháp tính điểm

Bài thi thuyết trình qua Video clip được tất cả thành viên Ban Giám khảo cùng chấm trên cơ sở đáp án, thang điểm do Ban Tổ chức đưa ra. Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo.

3.  Phương pháp tính điểm cho bài dự thi

- Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo về bài thi soạn đề cương thuyết trình và bài thi thuyết trình qua Video clip của thí sinh, Tổ thư ký tổng hợp điểm các bài thi của thí sinh và lập danh sách thí sinh dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp để Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định thí sinh đạt giải.

- Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên bằng điểm nhau tranh giải nhất, nhì, ba thì Ban Giám khảo sẽ xem xét, quyết định thí sinh đạt giải có số điểm phần thi thuyết trình qua Video clip cao hơn.

III. DANH MỤC CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT

1. Chủ đề dành cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

Chủ đề 1: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ đề 2: Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ đề 3: Kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ đề 4: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách.

Chủ đề 5: Tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chủ đề 6: Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

2. Chủ đề dành cho Tuyên truyền viên pháp luật

Chủ để 1: Khái niệm tham nhũng và các hành vi tham nhũng.

Chủ đề 2: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Chủ đề 3: Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chủ đề 4: Quy định pháp luật về phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

Chủ đề 5: Trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chủ đề 6: Tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017./.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu bìa bài dự thi

Phòng HCBTTP&PBGDPL.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập