Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 12/11/2021

NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

     Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19. Tuy nhiên tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thương mại, nhất là ở các nước đối tác lớn của Việt Nam. Đất nước đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong nhiều năm qua, dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Trong bối cảnh đó, tiêu dùng trên thị trường nội địa nổi lên như một điểm sáng, trở thành điểm tựa cho tăng trưởng, duy trì sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng và an sinh xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng, thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, gắn liền với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua phải được tiếp tục phát huy, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 29/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ðể cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với các nội dung sau:

Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu trong văn hóa sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng hàng Việt Nam bằng tình yêu đất nước. Từng doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu cần tìm hiểu các thông tin liên quan đến những sản phẩm, dịch vụ của mình, xây dựng hệ thống nghiên cứu thông tin thị trường làm cơ sở cho hoạch định chiến lược kinh doanh. Chú trọng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện chương trình tiếp thị phục vụ tiêu dùng tại khu vực nông thôn để người tiêu dùng khu vực này được tiếp cận hàng hóa có chất lượng, phù hợp với văn hóa, thu nhập của người dân; mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm diện rộng.

Đồng thời để Cuộc vận động ngày càng hiệu quả, cần có sự chung tay hành động của cả Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Cuộc vận động, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động. 

Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Thúc đẩy các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xây dựng, đăng ký và công bố thương hiệu sản phẩm. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của quy trình sản xuất, kinh doanh, nhất là bán hàng trực tuyến, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hòa với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống, phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, đa dạng hóa phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, mở rộng ra thị trường nước ngoài, nhất là các thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. Đối với các doanh nghiệp phải nỗ lực tối đa để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, tạo thêm tiện ích cho người tiêu dùng, hạ giá thành, thường xuyên cung cấp thông tin trung thực đến khách hàng, đồng thời lắng nghe để hiểu nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và có chính sách phục vụ ngày càng tốt hơn. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một quá trình lâu dài, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực trong xây dựng và giữ vững thương hiệu hàng hóa, từng bước vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Các cơ quan chức năng cần tăng cường chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng giả, kém chất lượng, hàng độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó, người tiêu dùng sẽ từng bước nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; tâm lý sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi, phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng; hàng hóa, sản phẩm do Việt Nam sản xuất có tỷ lệ tiêu thụ ngày càng tăng. 

                                                            Phòng HCBTTP&PBGDPL.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập