Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 22/10/2021


CUỘC THI THIẾT KẾ ÁP - PHÍCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-STP-TĐ ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Phú Yên về phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2021và Kế hoạch số 47/KH-STP-SGDĐT ngày 08/6/2021 của Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh năm 2021; Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 15/10/2021 của Sở Tư pháp Phú Yên về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 (sau đây gọi tắt là cuộc thi).

I. Thời gian, cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi

1. Thời hạn nộp bài dự thi: Từ ngày 21/10/2021 đến trước 16h30’ ngày 11/11/2021.

2. Cách thức, địa chỉ nộp bài dự thi: Có 02 cách thức nộp bài dự thi:

+ Nộp trực tiếp;

+ Nộp qua đường bưu điện (thời gian nộp bài dự thi được tính theo dấu bưu điện).

* Địa chỉ nộp bài dự thi: Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên - Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573841941 hoặc 0703839497.

Thí sinh nộp bài dự thi phải có các thông tin về họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, số điện thoại, nơi công tác/trường học, địa chỉ nơi cư trú.

II.  NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM DỰ THI

 1. Nội dung của sản phẩm dự thi:

a) Mỗi áp - phích tuyên truyền về các quy định pháp luật và những thông điệp ý nghĩa liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:

- Trật tự an toàn giao thông;

- Phòng, chống tác hại rượu, bia, ma túy.

b) Áp - phích được trình bày dưới dạng hình ảnh, các ký tự, chữ viết (Tiếng Việt) để truyền đạt các quy định pháp luật, các thông điệp ý nghĩa về nội dung chủ đề của sản phẩm. Trong đó, hình ảnh và chữ viết trên áp - phích phải phù hợp và có sự liên kết với nhau.

c) Mỗi áp - phích chỉ thể hiện 01 nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu, mang ý nghĩa truyền thông lớn, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

 1. Yêu cầu sản phẩm dự thi
  1. Kích thước sản phẩm
 • Thí sinh dự thi thiết kế áp - phích tuyên truyền theo kích thước tương ứng với khổ giấy A4 (21 cm x30 cm) hoặc A3 (30 cm x 42 cm).
 • Thí sinh gửi kèm theo sản phẩm dự thi nội dung thuyết minh cho sản phẩm theo mẫu (kèm theo).
  1. Yêu cầu của sản phẩm dự thi

a) Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm tự thiết kế, không được sao chép, mô phỏng ý tưởng của tác giả khác.

b) Sản phẩm phải đảm bảo lượng thông tin nhất định, truyền tải được các thông tin tuyên truyền rõ ràng; có tính thẩm mỹ, ý nghĩa chính trị, phù hợp quy định pháp luật liên quan đến chủ đề áp - phích, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

c) Áp - phích phải hàm chứa những hình ảnh, biểu tượng, ý nghĩa, nội dung đặc trưng về chủ đề được chọn.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận kèm hiện vật (nếu có) với cơ cấu và mức giải thưởng như sau:

 1. giải nhất: 2.000.000đ/giải

04 giải nhì: 1.500.000đ/giải

06 giải ba: 1.000.000đ/giải

08 giải khuyến khích: 500.000đ/giải

Trên cơ sở kết quả, chất lượng bài tham gia dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh giảm cơ cấu số lượng giải của cuộc thi.

IV. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI

1. Các sản phẩm dự thi đạt giải sẽ được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh lưu giữ và toàn quyền sử dụng phục vụ vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới tên của tác giả và không chịu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến quyền tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có quyền yêu cầu thí sinh đạt giải sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

1. Thí sinh tham gia dự thi phải chấp hành nghiêm túc các điều kiện và thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức quy định.

2. Thí sinh có sản phẩm dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền của sản phẩm dự thi. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc bị phát hiện vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ không xem xét, chấm điểm sản phẩm. Trường hợp xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm đạt giải, thí sinh đạt giải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

 4. Không sử dụng mẫu áp - phích đã đạt giải tại cuộc thi này để tham gia cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.

5. Tác giả có sản phẩm dự thi phải đảm bảo ý tưởng thiết kế bám sát theo yêu cầu do Ban Tổ chức đưa ra, chứng minh ý tưởng thiết kế.

                                                                                    Phòng HCBTTP&PBGDPL


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
 • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
 • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
 • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
 • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
 • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập