Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2021

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 16/07/2021

CUỘC THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI NĂM 2021

 Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 08/7/2021 về việc Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biểu dương những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân. Đồng thời, qua cuộc thi lựa chọn được báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tiêu biểu tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

1. Đối tượng dự thi: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp công nhận.

2. Phạm vi cuộc thi: Toàn tỉnh.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi: Thời gian phát động và nhận bài thi theo Thể lệ cuộc thi.

4. Hình thức tổ chức cuộc thi: Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (sau đây gọi là Thí sinh) tham gia cuộc thi với 02 phần:

- Thi soạn đề cương thuyết trình.

- Thi thuyết trình qua Video clip.

4.1. Thi soạn đề cương thuyết trình: Mỗi thí sinh lựa chọn một chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Danh mục do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra, biên soạn thành đề cương bài giảng hoặc bài thuyết trình hoàn chỉnh theo nội dung chủ đề lựa chọn, độ dài không quá 20 trang A4. Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, đánh số trang theo thứ tự, đóng thành tập theo đúng thể thức quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

4.2. Thi thuyết trình: Theo Đề cương bài giảng hoặc Bài thuyết trình đã soạn, các thí sinh xây dựng phần mềm trình chiếu Powerpoint, dung lượng không quá 60 slide để sử dụng kết hợp trong phần thi thuyết trình với thời gian không quá 20 phút. Toàn bộ phần thi thuyết trình được quay lại thành Video clip gửi về cho Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo file mềm Powerpoint dự thi.

Thể lệ cuộc thi sẽ được thông báo sau

4.3 Nội dung thi

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân.

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức biên soạn đề cương phổ biến pháp luật và bài thuyết trình.

5. Cơ cấu giải thưởng

5.1. Giải cá nhân:

Các thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận kèm hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:

- Đối với Báo cáo viên pháp luật

01 giải nhất: 3.000.000đ/giải

02 giải nhì: 2.000.000đ/giải

03 giải ba: 1.000.000đ/giải

04 giải khuyến khích: 800.000đ/giải

- Đối với Tuyên truyền viên pháp luật

01 giải nhất: 3.000.000đ/giải

02 giải nhì: 2.000.000đ/giải

03 giải ba: 1.000.000đ/giải

04 giải khuyến khích: 800.000đ/giải

5.2. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi trao 03 giải thưởng, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng kèm theo Giấy chứng nhận cho 03 đơn vị tích cực hưởng ứng, phát động, triển khai Cuộc thi hiệu quả, có bài dự thi đạt giải thưởng./.

                                                     Phòng HCBTTP&PBGDPL.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập