Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Sở Tư pháp: Phát huy tốt vai trò tham mưu nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Chuyên mục: Bổ trợ tư pháp | Đăng ngày: 07/11/2022

 

Sở Tư pháp: Phát huy tốt vai trò tham mưu nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Tin từ Sở Tư pháp cho biết, từ đầu năm đến nay, sở này đã tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

 

Công tác tổ chức thẩm định, góp ý VBQPPL đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Sở đã thẩm định 63 dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh, góp ý 181 dự thảo VBQPPL của trung ương và địa phương. Đồng thời tập trung theo dõi thi hành pháp luật vào các lĩnh vực trọng tâm liên ngành, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp... Kết quả trên góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính của tỉnh.

 

Từ đây đến cuối năm, Sở Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác tư pháp. Theo đó, sở tập trung tổ chức thẩm định, góp ýVBQPPL đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi thể chế để tạo cơ chế, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, triển khai các đề án: Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027; Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp…

 

NGỌC QUỲNH -Báo Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập