Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Chuyên mục: Bổ trợ tư pháp | Đăng ngày: 18/05/2024

Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

     Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên, có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên

     Sau khi được Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp, Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp năm 2012 (Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020).

     Trải qua 12 năm thi hành Luật Giám định tư pháp, các Bộ, ngành đã ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn, hệ thống các quy định về giám định tư pháp tiếp tục được hoàn thiện; hệ thống tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ người làm giám định tư pháp tiếp tục được củng cố và phát triển; hoạt động và quản lý nhà nước về giám định tư pháp từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả. Do đó, công tác giám định tư pháp có những bước chuyển biến tích cực, ngày càng nề nếp, hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực có tổ chức giám định và giám định viên chuyên trách như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, các lĩnh vực khác như ngân hàng, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường... cũng được tăng cường. Về cơ bản, hoạt động giám định tư pháp đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động tố tụng, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

     Qua 05 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), công tác giám định tư pháp cơ bản đạt được các mục tiêu, nội dung Đề án đã đề ra, đã có 12/15 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quy trình và thời hạn giám định; hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập được củng cố, kiện toàn; chế độ kéo dài thời gian làm việc cho giám định viên pháp y, pháp y tâm thần đã được Chính phủ ban hành; có 1.039.615 vụ việc giám định được thực hiện cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng; các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp được nhiều Bộ, ngành và địa phương quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án trong thời gian qua còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: một số lĩnh vực quy trình giám định đến nay chưa được ban hành; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở hầu hết các đơn vị pháp y trong toàn quốc từng bước được quan tâm đầu tư nhưng còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô và chức năng nhiệm vụ được giao; một số nhiệm vụ giải pháp về chế độ, chính sách đối với người giám định chưa thể trình cấp có thẩm quyền.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp nói chung, sửa đổi Luật Giám định tư pháp nói riêng cũng như tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

     Kết quả của Hội nghị sẽ được Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp làm cơ sở để từ đó có kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Giám định tư pháp và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chưa đạt được của Đề án nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ nói riêng cũng như yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Mỹ Luận - baophuyen.gov.vn


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập