Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên chữ thập đỏ

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 11/08/2020

Nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên chữ thập đỏ

    Ông Lê Văn Thìn (trái), Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh và ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Ảnh: VĂN TÀI

 

   Hội Luật gia tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2020-2025. Trao đổi với Báo Phú Yên về những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị, ông Lê Văn Thìn, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết:

    - Chương trình ký kết nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ và Hội Luật gia tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của các cấp hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên và cộng đồng, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

    Việc phối hợp giữa hai đơn vị để hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên. Chương trình phối hợp được cụ thể hóa, lồng ghép trong kế hoạch 5 năm và hàng năm. Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

  

Hội Luật gia tỉnh tin rằng sẽ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh có những chương trình hợp tác chung hiệu quả vào công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách nói chung và nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên trong thời gian tới.

    * Ông có thể cho biết cụ thể nội dung phối hợp giữa hai đơn vị?

 

    - Phải nói rằng đây là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên các cấp hội chữ thập đỏ và nhân dân, trong đó tập trung vào 6 nội dung trọng tâm.

 

 

    Cụ thể, trong giai đoạn 2020-2025, hai bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ hội các cấp về Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và pháp luật liên quan đến hoạt động nhân đạo, Luật Nhân đạo quốc tế và các quy định liên quan.

     Song song đó, phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật; hỗ trợ tư vấn pháp luật và chính sách; tư vấn xây dựng các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ; tư vấn xây dựng quy chế, quy định của hội và cơ quan Tỉnh hội phù hợp với quy định pháp luật; hỗ trợ, tư vấn pháp luật liên quan đến các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các đề án hợp tác, liên kết, liên doanh có yếu tố nước ngoài.

 

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp triển khai, thực hiện một số hoạt động nhân đạo (hiến máu tình nguyện, hiến tặng mô, tạng nhân đạo, công tác chăm sóc sức khỏe, trợ giúp nhân đạo...); phối hợp trong công tác giám sát việc thi hành pháp luật, đặc biệt là Luật Hoạt động Chữ thập đỏ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp tỉnh và địa phương.

 

* Hội Luật gia tỉnh sẽ có trách nhiệm gì để đưa chương trình phối hợp giữa hai đơn vị mang lại hiệu quả cao nhất, thưa ông?

 

- Hội Luật gia tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên các cấp Hội Luật gia về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác nhân đạo; các chủ trương và hoạt động nhân đạo do hai đơn vị phối hợp tổ chức. Hội cũng sẽ hỗ trợ, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ khi cần thiết. Đồng thời chủ trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ các cấp và nhân dân. Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh cũng sẽ cử giảng viên hay hướng dẫn viên trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên các cấp do hội chữ thập đỏ tổ chức; tư vấn cho hội chữ thập đỏ trong quá trình xây dựng và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, điều ước quốc tế và quy chế, quy định của hội và cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

Vì vậy, với chức trách của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, Hội Luật gia tỉnh tin rằng sẽ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh có những chương trình hợp tác chung hiệu quả trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách nói chung và nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên trong thời gian tới.

 

* Xin cảm ơn ông!

 

VĂN TÀI - BÁO PHÚ YÊN

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập