Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Ngành Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Chuyên mục: Bản tin hoạt động | Đăng ngày: 19/02/2024

Ngành Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ảnh: NGỌC DUNG

     Bám sát các nhim v chính tr ca ngành, ca tnh, năm 2023, S Tư pháp Phú Yên đã tích cc, ch đng khc phc khó khăn, n lc đi mi, sáng to trong công tác tham mưu, ch đo, điu hành, hoàn thành xut sc nhim v, qua đó góp phn tích cc vào s phát trin kinh tế - xã hi, cng c quc phòng - an ninh, trt t an toàn xã hi đa phương.

      Nhiu kết qu tích cc

      Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Tư pháp Phú Yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

      Giám đốc Sở Tư pháp Hà Công Khánh cho biết: Đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật như: Ngành đã tổ chức thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đạt 100% số văn bản do các sở, ngành yêu cầu; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

      Đồng thời, ngành Tư pháp Phú Yên đẩy nhanh số hóa dữ liệu hộ tịch; triển khai thực hiện dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác giám định tư pháp có bước đổi mới quan trọng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động tố tụng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả… Qua đó tạo chuyển biến tích cực về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

      Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở cũng như tích cực tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi kỹ năng tuyên truyền pháp luật và giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương, hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Phú Yên. Tại hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV-2023, khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Bộ Tư pháp tổ chức, đội thi Phú Yên đã đạt giải Hòa giải khéo...

      Năm 2023, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp 323 nhiệm vụ đột xuất; tập thể lãnh đạo sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 323/323 nhiệm vụ đúng hạn (đạt 100%), so với cùng kỳ tăng 176 nhiệm vụ.

      Với những kết quả nổi bật này, Sở Tư pháp được UBND tỉnh xếp loại chất lượng hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Tp trung trin khai các gii pháp

      Năm 2024, toàn ngành tiếp tục bám sát, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp đề ra. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết này.

      Ngoài ra, đơn vị chủ động, tích cực đôn đốc các sở, ngành thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các VBQPPL trình HĐND, UBND, nhất là các VBQPPL có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ đã được xác định tại Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ.

      Ngành tiếp tục thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; Chỉ thị 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thực hiện tốt các giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII).

      Bên cạnh đó, ngành nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL, thẩm định dự thảo VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính; theo dõi sát kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo. Đồng thời tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ...

      Ngành tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bổ trợ tư pháp; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… 

Với những kết quả nổi bật trong năm 2023, Sở Tư pháp được UBND tỉnh xếp loại chất lượng hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định 1790/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH NGC


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập