Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại công trình: Khép kín HTKT khu dân cư khu phố Mỹ Thành (giai đoạn 1), phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 25/08/2022


THÔNG BÁO

Niêm yết việc đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại công trình: Khép kín HTKT khu dân cư khu phố Mỹ Thành (giai đoạn 1), phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CẦU

Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 27 lô đất tại công trình: Khép kín HTKT khu dân cư khu phố Mỹ Thành (giai đoạn 1), phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

 - Tổng diện tích đất đấu giá: 3.527,7m².

           - Vị trí: Khu phố Long Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu.

 - Mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT)

+ Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức  đấu giá quyền sử dụng đất

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đấu tư, san lấp mặt bằng, cắm mốc phân lô theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

          - Chi tiết theo từng lô đất như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Tiền đặt trước làm tròn (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

1

LK-3

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

2

LK-5

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

3

LK-6

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

4

LK-7

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

5

LK-8

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

6

LK-9

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

7

LK-10

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

8

LK-11

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

9

LK-12

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

10

LK-13

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

11

LK-14

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

12

LK-15

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

13

LK-16

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

14

LK-17

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

15

LK-18

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

16

LK-19

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

17

LK-20

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

18

LK-21

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

19

LK-22

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

20

LK-23

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

21

LK-24

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

22

LK-25

136,3

9.000.000

1.226.700.000

240.000.000

500.000

23

LK-26

130,6

9.000.000

1.175.400.000

230.000.000

500.000

24

LK-27

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

25

LK-28

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

26

LK-40

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

27

LK-41

120

9.000.000

1.080.000.000

210.000.000

500.000

Tổng cộng

3.527,7

 

31.749.300.000

6.200.000.000

13.500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ đấu giá.

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/8/2022 đến 21/9/2022 tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá tại Công trình: Khép kín HTKT khu dân khu phố Mỹ Thành (giai đoạn 1) (khu phố Long Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 24/8/2022 đến ngày 19/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày    24/8/2022 đến 17 giờ 00, ngày 19/9/2022;

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên) và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu (Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 31.749.300.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

          a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này;

b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này;

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 24/8/2022 đến 17 giờ 00, ngày 19/9/2022.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu (Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu).

c) Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

d) Người không được tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

đ) Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định cảu Luật Đất đai 2013.

- Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

- Đã nộp tiền đặt trước cho cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành);

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản chính);

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành). Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (văn bản quỷ quyền phải được công chứng chứng thực theo quy định).

           9. Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ và niêm phong thùng phiếu:

          - Thời gian: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 19/9/2022.

          - Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

a) Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 9 năm 2022.

 b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường UBND phường Xuân Thành thị xã Sông Cầu.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  c) Bước giá: 40.000.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập