Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất 05 lô đất thuộc Khu dân cư Tiểu khu nhà ở Sân Khấu Lộ Thiên, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 10/03/2023

Tải về: thông báo số 72

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất 05 lô đất thuộc Khu dân cư Tiểu khu nhà ở Sân Khấu Lộ Thiên, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND thị xã Sông Cầu về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất thuộc khu dân cư tiểu khu nhà ở Sân Khấu Lộ Thiên, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CẦU

Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu dân cư Tiểu khu nhà ở Sân Khấu Lộ Thiên, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

- Tổng diện tích đất đấu giá: 522 m².

- Địa điểm khu đất đấu giá: Khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT)

+ Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức  đấu giá quyền sử dụng đất

- Hạ tầng kỹ thuật: Lô đất đã cắm mốc phân định ranh giới.

- Chi tiết theo từng lô đất như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Tiền đặt trước làm tròn (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia ĐG (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

1

Lô số K4

100

13.770.000

1.377.000.000

270.000.000

500.000

2

Lô số K8

100

13.770.000

1.377.000.000

270.000.000

500.000

3

Lô số K10

100

13.770.000

1.377.000.000

270.000.000

500.000

4

Lô số K13

100

13.770.000

1.377.000.000

270.000.000

500.000

5

Lô số K14

122

13.770.000

1.679.940.000

330.000.000

500.000

Cộng

522

 

7.187.940.000

1.410.000.000

2.500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/03/2023 đến 05/4/2023 tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá (Khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/03/2023 đến ngày 03/4/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/03/2023 đến 17 giờ 00, ngày 03/4/2023.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 7.187.940.000 đồng (Bảy tỷ một trăm tám mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này.

b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại mục 3 của thông báo này.

­          c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào các tài khoản hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên:

+ Tài khoản 1: 0751.0000.33579 - Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

+ Tài khoản 2: 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Phú Yên (Viettinbank Phú Yên).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/03/2023 đến 17 giờ 00, ngày 03/4/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 03/4/2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

d) Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

- Đã nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành);

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản chính);

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành). Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (giấy ủy quyền phải được công chứng chứng thực theo quy định).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá

a) Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 06/4/2023.

b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường UBND phường Xuân Yên (Số 12 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá: 50.000.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập