Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Về việc điều chỉnh một số nội dung thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản số 220/TB-ĐGTS ngày 12/9/2022

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 17/09/2022


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh một số nội dung thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản

số 220/TB-ĐGTS ngày 12/9/2022.

 

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản (11 mỏ đất)  làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên (kèm theo Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản (11 mỏ đất) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 152/QC-ĐGTS ngày 12/5/2021 và Quy chế số 171/QC-ĐGTS ngày 19/5/2021 về việc điều chỉnh nội dung gạch đầu dòng thứ 2, mục (3), điểm đ, khoản 8, điều 1 của Quy chế cuộc đấu giá số 152/QC-ĐGTS ngày 12/5/2021.

1, Văn bản điều chỉnh: Thông báo số 220/TB-ĐGTS ngày 12/9/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên niêm yết việc đấu giá tài sản Quyền khai thác khoáng sản (11 mỏ đất)  làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2, Nội dung điều chỉnh:

a, Tại mục 3.4, khoản 3 (trang 3) và khoản 4, số thứ tự 4 trên bảng kê chi tiết từng mỏ đất (trang 8) của thông báo có nêu: Mỏ đất san lấp thôn Phước Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

Điều chỉnh thành: Mỏ đất san lấp thôn Phú Hội, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

b, Tại mục 3.5, 3.6 (trang 4), mục 4, số thứ tự 5, 6 trên bảng kê chi tiết từng mỏ đất (trang 8) có nêu Mỏ đất san lấp thôn Tân Đạo, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa.

Điều chỉnh thành: Mỏ đất san lấp thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa.

c, Tại Mục 3.7  (trang 5) có nêu: Phía Đông giáp đường TL-644 (cách khoảng 50m).

Điều chỉnh thành: Phía Đông giáp đường ĐT.644 (cách khoảng 500m).

3, Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh thông tin trong phụ lục danh sách các mỏ khoáng sản thuộc Phương án đấu giáquyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (11 mỏ đất) trên địa bàn tỉnh.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập