Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Tập sự hành nghề đấu giá của ông Hồ Quang Vinh

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 27/06/2022


 

Sở Tư pháp nhận được Thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Hồ Quang Vinh. Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp ghi tên ông Vinh vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh với các thông tin sau:

- Họ và tên: Hồ Quang Vinh, sinh ngày 21/4/1978.

- Nơi thường trú: 12/135 Nguyễn Thái Học, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Được miễn đào tạo nghề đấu giá do đã hành nghề quản tài viên hơn 02 năm.

- Thời gian tập sự hành nghề đấu giá tính từ ngày: 16/6/2022.

- Tổ chức hành nghề đấu giá nhận tập sự: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng.

- Địa chỉ trụ sở: 03 Mậu Thân, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập