Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề Công chứng

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 16/06/2024


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

Xét đề nghị công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp & Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng đối với bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền, sinh ngày 11/12/1991, Căn cước công dân số 054191001646 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/4/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp & Phổ biến, giáo dục pháp luật và bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập