Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Gửi Danh sách đấu giá viên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 25/05/2022

Tải về: Danh sách

Sở Tư pháp Phú Yên đã giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Phú Yên gửi Danh sách đấu giá viên được cấp Thẻ như sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

 

Số thẻ ĐGV

 

Số chứng chỉ hành nghề đấu giá

Nơi hành nghề

Địa chỉ

trụ sở

01

Võ Đức Sang

10/10/1954

33/ĐGV ngày 16/5/2022

1817/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

Công ty

đấu giá

hợp danh Trí Việt

391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập