Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Ghi tên vào Danh sách Quản tài viên đối với bà Nguyễn Thị Kim Bông

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 08/06/2023

Tải về: Công văn số 641

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân đối với bà Nguyễn Thị Kim Bông. Qua kiểm tra, nhận thấy hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp ghi tên bà Nguyễn Thị Kim Bông vào Danh sách Quản tài viên trên địa bàn tỉnh với các thông tin như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Bông, sinh ngày 02/11/1992.

- Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 1890/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/12/2022.

- Nơi thường trú: Thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Địa chỉ giao dịch: Số 20 Nguyễn Hồng Sơn, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Số điện thoại: 0984433449.

- Email: nguyenkimbong92@gmail.com

Sở Tư pháp thông báo để bà Nguyễn Thị Kim Bông biết./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập