Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 21/07/2023

Tải về: Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Thẻ đấu giá viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

Theo hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Thẻ đấu giá viên cho người có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Số; ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Số; ngày, tháng, năm cấp Thẻ đấu giá viên

Ghi chú

1

Phan Hùng

1240/TP/ĐG-CCHN ngày 25/11/2015

37/ĐGV ngày 20/7/2023

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín và ông Phan Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập