Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
DS Tổ chức, cá nhân về Công chứng viên

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ CÔNG CHỨNG

(Tính đến ngày 29/4/2021)

--------------------

STT

Tên tổ chức HNCC,

địa chỉ, điện thoại

Họ và tên

công chứng viên

 

Năm sinh

 

Số thẻ

 

Ghi chú

1

VPCC Nguyễn Thu

- Địa chỉ: 217 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3846515-0913406683

Nguyễn Thu

04/7/1957

25/CCV ngày 13/11/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thanh Diêm

07/4/1954

 24/CCV ngày 13/11/2020

Hợp danh

2

VPCC Nguyễn Trung Đoàn

- Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 3558326-0903527262

Nguyễn Trung Đoàn

26/12/1975

33/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Trâm

28/02/1990

34/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

3

VPCC Nguyễn Đình Châu

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

- ĐT: 2470179-0935971492

Nguyễn Đình Châu

22/02/1974

 31/CCV ngày 22/12/2020

Trưởng Văn phòng

Bùi Văn Tịnh

25/02/1964

 32/CCV ngày 22/12/2020

Hợp danh

4

VPCC Sông Cầu

- Địa chỉ: 36A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 3729899-0905367475

Trần Thị Kim Son

26/7/1975

778/TP-CC (theo Quyết định số 4329/QĐ-BTP ngày 28/11/2011 của Bộ Tư pháp)

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hoàng Hà

12/10/1983

 14/CCV ngày 20/8/2018

Hợp danh

5

VPCC Nguyễn Công Danh

- Địa chỉ: 219 đường Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu

- ĐT: 0988792227

Nguyễn Công Danh

02/02/1977

 10/CCV ngày 16/8/2017

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tới

05/9/1981

11/CCV ngày 19/02/2020

Hợp danh

6

VPCC Hoàng Văn Tính

- Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0968099889

Hoàng Văn Tính

16/8/1951

17/CCV ngày 11/10/2019

Trưởng Văn phòng

7

VPCC Phạm Thị Hà

- Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

- ĐT: 0963443158-0978614866

Phạm Thị Hà

05/4/1977

22/CCV ngày 15/10/2020

Trưởng Văn phòng

Trần Thị Huế

19/8/1989

30/CCV ngày 24/11/2020

Hợp danh

8

VPCC Võ Hùng

- Địa chỉ: 16 Cao Thắng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0975682558

Lưu Tấn Hào

20/02/1955

26/CCV ngày 16/11/2020

Hợp danh

Võ Xuân Hùng

06/10/1964

27/CCV ngày 16/11/2020

Nguyễn Thị Tâm Én

26/5/1958

28/CCV ngày 16/11/2020

 

 

 

9

VPCC Trần Đặng Ngọc Hoài

- Địa chỉ: 529 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

- ĐT: 0257.6272999-0903528028

Trần Đặng Ngọc Hoài

01/7/1976

35/CCV ngày 08/3/2021

Hợp danh

Lê Văn Năng

10/4/1977

36/CCV ngày 08/3/2021

Hợp danh

Trương Ngọc Bình

11/11/1964

37/CCV ngày 08/3/2021

Hợp đồng

Phạm Thị Thu Trang

 

37/CCV ngày 28/4/2021

Hợp Danh

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập