Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Niêm yết việc đấu giá tài sản: Tài sản thanh lý nhà nước của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên

Đính kèm: thông báo số 153

THÔNG BÁO

Niêm yết việc đấu giá tài sản: Tài sản thanh lý nhà nước của

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN.

  Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

   2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ YÊN.

 Địa chỉ: Số 270 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá

  a) Danh mục tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước, gồm: Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại: HILUX YN106L-PRMRS, 4 chỗ ngồi, biển kiểm soát 78B-0282, năm sản xuất 1994 tại Nhật Bản, số máy: 4Y-0397010, số khung: YN1060019164, xe đã hết niên hạn sử dụng năm 2019; tình trạng xe rỉ sét, khung gầm mục (bán phế liệu): Khối lượng xe: 1420kg x 13.500 đồng/kg.

  b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 21 - 22/7/2022).

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Bệnh viện Sản nhi (Số 270 Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/7/2022 đến 17 giờ 00, ngày 26/7/2022.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 19.170.000 đồng (Mười chín triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

          b) Tiền đặt trước: 3.800.000 đồng/hồ sơ.  

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/7/2022 đến 17 giờ 00, ngày 26/7/2022.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Thời hạn chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 26/7/2022, tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản chính).

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo).

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì (theo mẫu do Trung tâm phát hành). Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2022.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá tối thiểu: Từ 0,1% đến 10% (áp dụng trong trường hợp có từ hai phiếu trả giá bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá).

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập